Apeluri de proiecte

Schema de Mobilitate EURES

Denumire apel în limba engleză: EURES Targeted Mobility Scheme

Obiectivul general: Asigurarea a aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe durata acțiunii în sectoare economice cu posturi vacante greu de ocupat.

Perioadă depunere: 16 noiembrie 2022 - 15 februarie 2023

ALMA FSE+ Inovare Socială

Denumire apel în limba engleză: ESF Social Innovation+ ALMA

Obiectivul general: Sprijinirea statelor membre UE să integreze ALMA în programele lor FSE+, prin pilotarea sau extinderea operațiunilor de tip ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve).

Perioadă depunere: 15 decembrie 2022 - 15 martie 2023

Costuri de tranzacție pentru sprijinirea intermediarilor din finanțele sociale

Denumire apel în limba engleză: Transaction costs to support social finance intermediaries

Obiectivul apelului este de a dezvolta piața de finanțare a întreprinderilor sociale.

Perioadă depunere: 06 aprilie 2022 - 14 iunie 2022

Inovații sociale pentru o tranziție echitabilă, verde și digitală

Denumire apel în limba engleză: Social innovations for a fair green and digital transition

Obiectivul apelului este de a dezvolta și testa sisteme integrate și abordări de inovare socială integrate și incluzive - în școli sau centre de formare, la locul de muncă sau în comunitățile locale, sau în alte medii relevante - pentru a promova incluziunea și tranziția ecologică și digitală.

Perioadă depunere: 03 mai 2022 - 02 august 2022

Detașarea lucrătorilor: îmbunătățirea cooperării administrative și a accesului la informații și activități de combatere a muncii nedeclarate

Denumire apel în limba engleză: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information and Activities to tackle undeclared work

Apelul are două componente: ESF-2023-POW-UDW-01 - Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information și ESF-2023-POW-UDW-02 - Activities to tackle undeclared work.

Perioadă depunere: 21 februarie 2023 - 03 mai 2023

Parteneriate transfrontaliere EURES și sprijin pentru cooperarea EURES privind mobilitatea intra-UE pentru țările SEE și partenerii sociali FSE

Denumire apel în limba engleză: EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners ESF

Apelul are trei componente: ESF-2023-EURES-CBC-ECP — EURES Cross-border partnerships; ESF-2023-EURES-CBC-EEA — EURES EEA non-EU countries cooperation și ESF-2023-EURES-CBC-SOCP — EURES Social partners cooperation.

Perioadă depunere: 21 februarie 2023 - 03 mai 2023

Implementarea unui serviciu european de urmărire a pensiilor

Denumire apel în limba engleză: Implementation of a European Tracking Service for pensions

Acest apel are ca scop facilitarea accesului la informații privind pensiile și îmbunătățirea gradului de conștientizare a lucrătorilor mobili, a lucrătorilor independenți și a cetățenilor care au lucrat și au acumulat drepturi de pensie în țările participante.

Perioadă depunere: 14 martie 2023 - 15 iunie 2023

Sprijin pentru Platforma europeană de combatere a lipsei de adăpost

Denumire apel în limba engleză: Support to the European Platform on Combatting Homelessness

Acest apel are ca scop sprijinirea Programului de lucru al Platformei Europeane de Combatere a Fenomenului Lipsei de Adăpost.

Perioadă depunere: 16 martie 2023 - 06 iunie 2023

Practici de inovare socială pentru combaterea lipsei de adăpost

Denumire apel în limba engleză: Social innovation practices to combat homelessness

Acest apel vizează pilotarea și evaluarea proiectelor inovatoare și/sau a măsurilor politice care abordează problema persoanelor fără adăpost și a excluziunii locative. 

Perioadă depunere: 14 septembrie 2023 - 11 ianuarie 2024

Apel pentru centrele naționale de competență pentru inovare socială FSE+ SI+

Denumire apel în limba engleză: ESF+ SI+ National Competence Centres for Social Innovation Call

Apelul are ca scop dezvoltarea și consolidarea capacității centrelor naționale de competență pentru inovare socială. Acesta se bazează pe lecțiile învățate și pe evoluțiile declanșate în majoritatea statelor membre de apelul anterior, publicat în 2020.

Perioadă depunere: 18 august 2023 - 18 decembrie 2023

Inovații sociale pentru îmbunătățirea calificărilor tinerilor vulnerabili, în special a tinerilor NEETs

Denumire apel în limba engleză: Social Innovations for the Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People not in Employment, Education, or Training (NEETs)

Obiectivul apelului este de a dezvolta competențele tinerilor vulnerabili și, în special, ale tinerilor care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau o formare profesională (NEETs), prin reangajarea acestora în procesul de învățare și prin promovarea (re)integrării lor pe piața muncii.  

Perioadă depunere: 10 noiembrie 2023 - 27 martie 2024

Acțiuni de stimulare a dezvoltării piețelor financiare pentru întreprinderile sociale

Denumire apel în limba engleză: Actions to boost the development of finance markets for social enterprises

Obiectivul apelului este de a dezvolta piețele de finanțare a întreprinderilor sociale prin reunirea actorilor din partea cererii și a ofertei pentru a facilita crearea de instrumente financiare și pentru a pregăti întreprinderile sociale pentru investiții.

Perioadă depunere: 12 decembrie 2023 - 14 martie 2024

Schema de Mobilitate EURES

Denumire apel în limba engleză: EURES Targeted Mobility Scheme

Apelul vizează ocuparea locurilor de muncă greu de ocupat, așa cum sunt identificate în studiile naționale/ale pieței muncii UE sau alte surse de date.
 

Perioadă depunere: 19 martie 2024 - 04 iunie 2024

Abordări inovatoare pentru atenuarea consecințelor societale ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în țările UE

Denumire apel în limba engleză: Innovative Approaches to Mitigate the Societal Consequences of Russia’s War of Aggression Against Ukraine within EU Countries

Apelul va susține proiecte transnaționale care vizează transferul sau extinderea inovațiilor sociale și contribuie la următoarele obiective principale: integrarea și incluziunea socială a refugiaților și ameliorarea consecințelor crizei asupra societăților statelor membre.

Perioadă depunere: 25 ianuarie 2024 - 30 mai 2024