Programe Relevante

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Programul Incluziune și Demnitate Socială  2021-2027 are alocate fonduri europene în valoare de 4,15 miliarde euro, pentru a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

Citește mai mult

Programul AI Opportunity Fund for Europe

Google.org a lansat programul „AI Opportunity Fund for Europe”, care oferă sprijin și finanțare întreprinderilor sociale care vor să organizeze cursuri de instruire în domeniul inteligenței artificiale.

Citește mai mult

Programul Educație și Ocupare

Programul Educație și Ocupare 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde de euro, asigura intervenții ce vizează îmbunătățirea pieței muncii, antreprenoriat și economie socială, creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, creșterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, adaptarea la piața muncii și tehnologii. 

Citește mai mult