Apeluri de proiecte

Abordări inovatoare pentru atenuarea consecințelor societale ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în țările UE

Solicitanți eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Doar consorțiile sunt eligibile pentru acest apel

(vezi mai jos tipurile de organizații eligibile)

Între 200.000 euro și 700.000 euro 30 mai 2024, ora 5:00 PM CEST (termen extins, termenul inițial fiind 24 aprilie 2024)

Operator de program

Centrul European de Competență pentru Inovare Socială (ESFA - Lithuanian European Social Fund Agency)

Codificare apel

ESF-SI-2024-UA-01

Scop și domenii cheie

Acest apel își propune să promoveze transferul/extinderea de abordări inovatoare promițătoare care completează măsurile instituționale. Proiectele implementate în cadrul apelului ar trebui să se concentreze pe facilitarea integrării refugiaților în țările gazdă prin utilizarea de soluții personalizate în următoarele domenii:

 • Ocupare și competențe;
 • Incluziune socială. 

Obiective

Apelul va susține proiecte transnaționale care vizează transferul sau extinderea inovațiilor sociale și contribuie la următoarele obiective principale:

 • Integrarea și incluziunea socială a refugiaților;
 • Ameliorarea consecințelor crizei asupra societăților statelor membre.

Eligibilitatea solicitanților

Entitățile legal înființate și înregistrate în statele membre ale UE sunt eligibile ca solicitanți sau co-solicitanți și parteneri asociați.

Solicitanții, co-solicitanții și partenerii asociați pot fi:

 • Entități neguvernamentale și nonprofit (de exemplu, organizații ale societății civile, asociații, fundații, întreprinderi sociale, etc.).
 • Autorități naționale, locale și regionale.
 • Entități publice (de exemplu, agenții, organizații, centre, etc.).
 • Instituții de cercetare și educație.
 • Companii private (inclusiv furnizori de consultanță și servicii).

Persoanele fizice nu pot fi solicitanți, co-solicitanși sau parteneri asociați.

Organizațiile internaționale și rețelele la nivel european pot participa doar ca parteneri asociați în proiect.

Componența consorțiului

Doar consorțiile sunt eligibile.

 • Cerințe transnaționale

Pentru a fi considerat eligibil, consorțiul trebuie să includă un solicitant (coordonatorul) și cel puțin un co-solicitant. Membrii consorțiului trebuie să reprezinte cel puțin două state membre ale UE diferite.

Din motive practice și legale, se recomandă încheierea unor acorduri de consorțiu care să permită gestionarea situațiilor excepționale sau neprevăzute (în orice caz, chiar dacă nu sunt obligatorii în baza Acordului de Finanțare). Acordul de consorțiu oferă, de asemenea, posibilitatea redistribuirii grantului conform principiilor și criteriilor interne ale consorțiului (de exemplu, un beneficiar poate reatribui grantul său către alt beneficiar). Astfel, acordul de consorțiu permite membrilor să își adapteze grantul la nevoile interne ale consorțiului și poate ajuta, de asemenea, la protejarea oricărui membru în caz de dispute. În cadrul acestui apel, o entitate poate participa ca și coordonator doar într-un singur consorțiu.

 • Parteneri asociați

Partenerii asociați, așa cum sunt definiți în Articolul 7 al Acordului de Finanțare, sunt eligibili să participe într-un proiect, dar nu vor fi luați în considerare în ceea ce privește numărul minim necesar de membri ai consorțiului. Un partener asociat poate participa într-un proiect, dar nu poate declara costuri eligibile.

 • Entități afiliate

Entitățile afiliate nu sunt eligibile.

Buget

Bugetul estimat este de 22.000.000 de euro.

Cofinanțare

Contribuția proprie a solicitantului este de minim 20%.

Costuri eligibile

 • Costuri directe de personal: 
  • Angajați (sau echivalent).
 • Costuri de achiziție:
  • Călătorie și diurnă per călătorie sau zi;
  • Alte bunuri, lucrări și servicii.
 • Costuri indirecte

Durata

Durata orientativă a proiectului ar trebui să fie între 12 și 18 luni.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 25 de puncte, punctaj maxim - 40 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim – 20 de puncte, punctaj maxim – 40 de puncte;
 • Impact: punctaj minim -10 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte.

Nivel minim de calitate: 60/100 puncte

Pentru a accesa pagina oficială a apelului de proiecte, click aici

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 254
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 ianuarie 2024 - 30 mai 2024

Contact
 • Pentru întrebări legate de IT: IThelp@esf.lt    
 • Pentru întrebări legate de apel: Ukraine@esf.lt
Depunere proiect
 • Depunerea proiectelor se face electornic. 
 • Pentru detalii privind accesul în platformă, consultați pagina apelului la următorul link.