Apeluri de proiecte

Inovații sociale pentru o tranziție echitabilă, verde și digitală

Beneficiari eligibili Alocare financiară Perioada de depunere

A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos

graturi între  200.000 - 1.000.000 euro per proiect

3 mai 2022 – 2 august 2022, ora 17:00 CET

Sursa de finanțare:

Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) din cadrul Fondului Social European Plus (FSE +)

Denumire completă apel

Social innovations for a fair green and digital transition (ESF-2022-SOC-INNOV)

Buget

10.000.000 euro

Operator de program

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL)

Obiectiv

Obiectivul apelului este de a dezvolta și testa sisteme integrate și abordări de inovare socială integrate și incluzive - în școli sau centre de formare, la locul de muncă sau în comunitățile locale, sau în alte medii relevante - pentru a promova incluziunea și tranziția ecologică și digitală.

Durata proiectelor

Proiectele ar trebui să aibă o durată între 12 și 24 de luni.

Eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private);
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume:
  • statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM))
  • țări din afara UE: țările SEE enumerate și țările asociate la FSE+ sau țări care se află în negocieri în curs de desfășurare pentru o asociere acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de acordarea subvenției semnătura.
 • să fie organizații non-profit (private sau publice) sau autorități publice (naționale, regionale, locale), fie universități, fie instituții de învățământ, fie centre de cercetare, sau companii, sau organizații de parteneri sociali la nivel european, naționale sau regionale.

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu format din cel puțin 2 candidați din 2 țări eligibile diferite.

Activități finanțabile

Activitățile care pot fi finanțate includ, dar nu se limitează la:

 • activități de consolidare a capacităților;
 • acțiuni de sensibilizare și diseminare;
 • acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimbul de bune practici;
 • acțiuni de dezvoltare și testare a unor abordări integrate și de inovare socială;
 • feedback către factorii de decizie politică la nivel local, regional, național și european;
 • activități de formare (inclusiv la locul de muncă) și de potrivire a locurilor de muncă;
 • campanii de comunicare care vizează grupuri sociale specifice.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Calitate (Project design and implementation): punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Calitate (Project team and cooperation arrangements): punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Impact: punctaj minim - punctaj maxim - 10 de puncte.

Detalii și documente

Pentru toate detaliile privind linia de finanțare click aici.

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 49
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 mai 2022 - 02 august 2022

Contact

− pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu 

− pentru întrebări specifice legate de acest apel de proiecte: EMPL-EaSI-2022-SOC-INNOV@ec.europa.eu

Depunerea proiectului

Propunerile trebuie depuse în format electronic prin intermediul portalului Funding&Tenders.