Apeluri de proiecte

Implementarea unui serviciu european de urmărire a pensiilor

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos

granturi între 4.500.000 și 5.000.000 euro per proiect

15 iunie 2023, ora 17:00:00 (Brusseles Time)

Sursa de finanțare

Aceast apel este finanțat în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

Operator de program

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Denumire completă apel

ESF-2023-ETS — Implementation of a European Tracking Service for pensions

Scop

Acest apel are ca scop facilitarea accesului la informații privind pensiile și îmbunătățirea gradului de conștientizare a lucrătorilor mobili, a lucrătorilor independenți și a cetățenilor care au lucrat și au acumulat drepturi de pensie în țările participante.

Priorități

Principalele priorități ale apelului sunt:

 • să identifice și să aplice soluții digitale adecvate pentru identificarea și autentificarea utilizatorilor, care să permită transferul datelor necesare privind pensiile de la deținătorii naționali de date către serviciul de urmărire transfrontalieră;
 • să stabilească conectivități cu Serviciile Naționale de Urmărire a pensiilor ca o condiție prealabilă pentru a accesa sau colecta informații individuale privind pensiile cetățenilor UE mobili;
 • să pună în aplicare și să opereze servicii transfrontaliere de urmărire a pensiilor;
 • să dezvolte în continuare serviciul, inclusiv prin conectarea cât mai multor NTS și a altor potențiale părți interesate.

Eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie:

 • să fie persoane juridice - organisme de drept public, inclusiv organizații ale statelor membre, sau organisme de drept privat fără scop lucrativ)
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume:
  • statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări)
  • țări din afara UE: țările SEE și țările asociate la FSE+ sau țările care sunt în curs de negociere pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului. - 

Componența consorțiului

Sunt permise atât propunerile depuse de solicitanți individuali, cât și de consorții.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să se încadreze într-una dintre categoriile de mai jos:

 • organisme de drept public, inclusiv organizații ale statelor membre;
 • organisme de drept privat fără scop lucrativ.

Propunerile depuse de un consorțiu trebuie să fie compuse din cel puțin doi solicitanți.

Buget

Bugetul disponibil este de 5.000.000 euro. Acest buget poate fi majorat cu maximum 20%.

Comisia se așteaptă să finanțeze o singură propunere.

Activități eligibile

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul prezentului apel includ:

 • acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor;
 • dezvoltarea de infrastructuri digitale, cum ar fi portalul web/platforma/aplicația pentru asigurarea accesului la informații individuale privind pensiile și baza de date a pensiilor furnizorilor de pensii;
 • acțiuni de sensibilizare și diseminare;
 • conferințe, seminarii;
 • activități de consolidare a capacităților și de formare;
 • analize, studii.

Durata

În mod normal, durata proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 54 și 60 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și prin intermediul unui amendament).

Citerii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 21 de puncte, punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim – 17,5 puncte, punctaj maxim - 25 de puncte;
 • Calitate - Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim – 17,5 puncte, punctaj maxim - 25 de puncte;
 • Impact: 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte.

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 123
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

14 martie 2023 - 15 iunie 2023

Contact
Documente relevante

Ghidul apelului (limba engleză)

Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe Platforma Funding & Tenders.