Apeluri de proiecte

Practici de inovare socială pentru combaterea lipsei de adăpost

Solicitanți eligibili Finanțare acordată Perioadă de depunere 
A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos între 2.000.000 euro - 5.000.000 euro per proiect 14 septembrie 2023- 11 ianuarie, ora 17:00:00 CET (Brussels)

Sursa de finanțare

Aceast apel este finanțat în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

Operator de program

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Denumire completă apel

ESF-2023-HOMELESS - Social innovation practices to combat homelessness

Obiective

 • Punerea în aplicare și evaluarea proiectelor inovatoare și/sau a măsurilor de politică prin experimentare socială, pilotarea și evaluarea practicilor de inovare socială în domeniul persoanelor fără adăpost și al excluziunii locative.
 • Consolidarea capacității și a cunoștințelor unui număr mare de organizații locale, regionale și naționale care activează în domeniul persoanelor fără adăpost și al excluziunii locative.

Solicitanți eligibili

Sunt permise atât propunerile depuse de solicitanți individuali, cât și de consorții.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme private sau publice);
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume:
  • statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări)
  • țări din afara UE: țările SEE și țările asociate la FSE+ sau țările care sunt în curs de negociere pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului. 
 • să fie organizații non-profit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ instituții de învățământ, centre de cercetare sau companii.

Buget orientativ

15.000.000 euro

Activități eligibile

Activitățile proiectului trebuie să fie organizate în următoarele pachete de lucru:

WP1 - Intervenții de experimentare socială (obligatoriu)

Experimentarea socială ar putea acoperi următoarele activități:

 • proiecte pilot inovatoare și practici în domeniul persoanelor fără adăpost și al excluziunii în materie de locuințe;
 • forme inovatoare de furnizare de servicii în domeniul persoanelor fără adăpost și al excluziunii locative, inclusiv noi forme de colaborare între autoritățile publice la diferite niveluri (european, național, regional și local) și toate părțile interesate relevante (cum ar fi organizațiile societății civile, cooperativele sociale, fundațiile, furnizorii de locuințe sociale).
 • abordări integrate ale problemei persoanelor fără adăpost, care acoperă domenii precum prevenirea, accesul la locuințe, inclusiv abordări bazate pe locuințe, și servicii de sprijin.
 • instituirea unor forme și structuri inovatoare de guvernanță pe mai multe niveluri.
 • forme și surse inovatoare de finanțare a proiectelor de combatere a lipsei de adăpost și a excluziunii din domeniul locuințelor; sporirea cooperării dintre autoritățile finanțatoare prin intermediul unor noi structuri de guvernanță.

Această listă nu este exhaustivă; pot fi luate în considerare și alte activități relevante și inovatoare.

WP2 - Consolidarea capacităților (opțional)

Se poate lua în considerare următoarea listă neexhaustivă de activități de consolidare a capacităților:

 • oportunități de formare și alte resurse pentru furnizorii de servicii pentru persoanele fără adăpost, pentru a spori cunoștințele și capacitatea de furnizare a organizației în ceea ce privește serviciile pentru persoanele fără adăpost.
 • formarea și consolidarea capacității și a sustenabilității, de exemplu, prin coaching care vizează consolidarea gândirii strategice și a capacităților manageriale, sesiuni de formare în domeniul strângerii de fonduri sau consolidarea cercetării și analizei politicilor;
 • încurajarea și facilitarea creării de rețele cu părțile interesate relevante în vederea promovării de acțiuni de combatere a lipsei de adăpost și a excluziunii locative.
 • sprijin pentru accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor UE pentru combaterea lipsei de adăpost și a excluziunii locative.

Număr preconizat de proiecte finanțate

Se preconizează că se vor finața între 3 și 5 propuneri cu o valoare cuprinsă între 2 și 5 milioane de euro fiecare.

Durata

În mod normal, proiectele ar trebui să dureze 36 de luni. Sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și prin intermediul unui amendament.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 21 de puncte, punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim – 21 de puncte, punctaj maxim – 30 de puncte;
 • Calitate - Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim – 21 de puncte, punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Impact: punctaj minim –  7 puncte, punctaj maxim - 10 de puncte.

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 122
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

14 septembrie 2023 - 11 ianuarie 2024

Contact
 • Pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu
 • Pentru întrebări specifice apelului: EMPL-ESF-2023-HOMELESS@ec.europa.eu
Documente relevante
Ghidul apelului (limba engleză)
Depunere proiect
Depunerea proiectelor se face electornic pe Platforma Funding & Tenders.