Apeluri de proiecte

Sprijin pentru Platforma europeană de combatere a lipsei de adăpost

Beneficiari eligibili

Finanțare acordată

Termen limită de depunere

A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos

Valoarea maximă a grantului este de 740.000.00 euro per proiect

6 iunie 2023, ora 5:00 PM, Brussels time

Sursa de finanțare

Aceast apel este finanțat în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

Operator de program

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Denumire completă apel

ESF-2023-EPOCH – Support to the European Platform on Combatting Homelessness

Despre platformă

Platforma Europeană pentru combaterea fenomenului lipsei de adăpost (European Platform on Combatting Homelessness) a fost lansată prin Declarația de la Lisabona în iunie 2021. Obiectivul platformei este de a promova dezbaterile, de a facilita învățarea reciprocă, de a spori cunoștințele și de a îmbunătăți sistemele de monitorizare, precum și de a consolida cooperarea între toți actorii implicați în vederea reducerii substanțiale a fenomenului până în 2030.

Platforma a fost creată ca un instrument pentru punerea în aplicare a Principiului 19 al Pilonului European al Drepturilor Sociale. Principiul subliniază necesitatea de a asigura o protecție socială sau de asistență pentru locuințe de bună calitate pentru persoanele aflate într-o situație dificilă, dreptul la asistență și protecție adecvată împotriva evacuării forțate și dreptul la un adăpost și servicii adecvate pentru persoanele care se confruntă cu lipsa de adăpost.

Programul de lucru al platformei a fost adoptat oficial în cadrul Conferinței ministeriale privind combaterea fenomenului lipsei de adăpost găzduită de Președinția franceză a Consiliului UE pe data de 28 februarie 2022.

Programul de lucru este construit în jurul următoarelor trei direcții de lucru:

 • Componenta de lucru privind activitatea analitică și colectarea de date;
 • Componenta de lucru privind activitățile de învățare reciprocă;
 • Componenta de lucru privind accesul la finanțare.

Scop

Acest apel va promova activități de cunoaștere și de consolidare a capacităților sprijinind punerea în aplicare a programului de lucru începând cu anul 2024.

Eligibilitatea solicitanților

Solicitanții individuali sau solicitantul principal în cazul unui consorțiu trebuie să fi semnat un acord-cadru de parteneriat (FPA) pentru perioada 2022-2025 (apelul ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA).

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme private sau publice);
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume:
  • statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări)
  • țări din afara UE: țările SEE și țările asociate la FSE+ sau țările care sunt în curs de negociere pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului. 

Componența consorțiului

Sunt permise atât propunerile depuse de solicitanți individuali, cât și de consorții.

În cazul consorțiilor, toți solicitanții trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

 • autorități publice;
 • organizații internaționale;
 • organizații non-profit (private sau publice);
 • centre/instituturi de cercetare;
 • instituții de învățământ superior (private sau publice);
 • organizații ale societății civile; sau organizații de parteneri sociali la nivel european, național sau regional.

Buget

Bugetul disponibil este de 740.000.00 euro. Acest buget poate fi majorat cu maximum 20%.

Comisia se așteaptă să finanțeze o singură propunere.

Activități eligibile

 • Dezvoltarea de instrumente de învățare legate de diferitele domenii incluse în programul de lucru al platformei, inclusiv un instrument de învățare pe principiul „locuința pe primul loc” („housing first”);
 • Colectarea și aprofundarea dovezilor și cunoștințelor cu privire la aspectele specifice ale lipsa de adăpost și excluderii locuințelor;
 • Identificarea bunelor practici în materie de politici și proiecte și prezentarea acestora pe site-ul web Europa al platformei;
 • Dezvoltarea și furnizarea de activități de formare pentru practicieni, inclusiv webinarii/seminarii;
 • Sprijinirea membrilor Platformei în elaborarea și pregătirea documentelor strategice naționale privind eradicarea fenomenului lipsei de adăpost.

Durata

În mod normal, durata proiectelor trebuie să fie de 24 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și prin intermediul unui amendament).

Citerii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 21 de puncte, punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim – 21 de puncte, punctaj maxim – 30 de puncte;
 • Calitate - Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim – 21 de puncte, punctaj maxim - 30 de puncte;
 • Impact: 7 puncte, punctaj maxim - 10 de puncte.

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 55
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 martie 2023 - 06 iunie 2023

Contact
Documente relevante

Ghidul apelului (limba engleză)

Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe Platforma Funding & Tenders.