Apeluri de proiecte

Apel pentru centrele naționale de competență pentru inovare socială FSE+ SI+

Solicitanți eligibili  Alocare financiară Termen limită de depunere
În cadrul acestui apel sunt eligibile doar consorțiile Granturi între 500.000 - 1.500.000 EUR pe proiect

18.12.2023, ora 17:00 CET

Codificare apel

ESF-SI-2023-NCC-01 

Scop

Apelul are ca scop dezvoltarea și consolidarea capacității centrelor naționale de competență pentru inovare socială. Acesta se bazează pe lecțiile învățate și pe evoluțiile declanșate în majoritatea statelor membre de apelul anterior, publicat în 2020.

Rolul și funcțiile centrelor naționale de competențe (CNC)

În esență, CNC-urile pot contribui la crearea unui mediu mai favorabil pentru inovarea socială prin inspirație, asistență, împuternicirea și conectarea părților interesate pentru a utiliza mai bine oportunitățile disponibile și factorii de succes ai inovațiilor sociale.
În acest scop, fiecare CNC trebuie:

 • să funcționeze ca un facilitator și un hub pentru noi relații și colaborări între practicieni și organizații suport;
 • să devină un centru de resurse pentru utilizarea de instrumente, metode, exemple, modele și practici adecvate;
 • să faciliteze integrarea abordărilor inovatoare (sau a parteneriatelor) testate cu succes;
 • să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a politicilor și acțiunilor menite să sprijine inovațiile sociale, pe baza unei înțelegeri și analize comune a stadiului de dezvoltare a ecosistemului național de inovare socială.

Eligibilitatea participanților

a) Cerințe transnaționale

Pentru a fi considerat eligibil, un consorțiu trebuie să includă un solicitant și cel puțin doi co-solicitanți. Membrii consorțiului trebuie să reprezinte cel puțin 3 state membre diferite.
Din motive practice și juridice, se recomandă stabilirea unor acorduri de consorțiu care să permită tratarea unor situații excepționale sau circumstanțe excepționale sau neprevăzute (în toate cazurile, chiar dacă nu sunt obligatorii în cadrul acordului de grant). Acordul de consorțiu oferă, de asemenea, posibilitatea de a redistribui subvenția în conformitate cu principiile și criteriile interne ale consorțiului (de exemplu, un beneficiar poate redistribui subvenția sa unui alt beneficiar). Acordul de consorțiu permite astfel adaptarea subvenției la nevoile din cadrul consorțiului și poate contribui, de asemenea, la protejarea părților în caz de litigii.

b) Cerințe la nivelul statelor membre:

Este important să se asigure o bună cooperare a CNC cu organismele responsabile de punerea în aplicare a programelor FSE+ în statul membru în cauză. Din acest motiv:

 • CNC nu trebuie să fie o singură entitate, ci poate fi formată dintr-un parteneriat între mai multe entități. În cazul în care funcțiile CNC sunt împărțite între diferite entități dintr-un stat membru, este recomandabil să se semneze un acord național de parteneriat pentru inovare socială, în care să se precizeze regulile și procedurile de cooperare (de exemplu, modalitățile de guvernanță și reprezentare, repartizarea rolurilor și activităților, strategia de dezvoltare comună etc.).
 • Pentru fiecare stat membru acoperit, un solicitant și co-solicitanții trebuie să fie avizați de către autoritatea națională de management FSE+ care să confirme că va recunoaște organizația sau parteneriatul ca centru de competență pentru inovare socială pentru statul membru respectiv.
 • O entitate sau un parteneriat avizat poate participa doar la un singur consorțiu. În cazul în care mai mult de o entitate este avizată de o anumită autoritate de management, toate acestea participă doar la unul și același consorțiu.
 • O autoritate națională de gestionare a FSE+ sau un organism/organisme FSE+ care gestionează prioritatea/prioritățile IS în cadrul gestiunii partajate a FSE+ poate prelua funcțiile unui CNC într-un stat membru. În cazul în care mai mult de un organism FSE+ își asumă funcțiile de CNC într-un stat membru, organismele respective formează un parteneriat și participă la unul și același consorțiu.
  • În acest caz, o autoritate națională de management FSE+ sau un organism FSE+ declară că dispune de expertiză dovedită, capacitate și experiență, a stabilit un parteneriat pentru inovare socială în țara sa și este recunoscut ca fiind un resursă profesională de către promotorii inovării sociale și părțile interesate, mediul academic, mediul social și economic local locale de dezvoltare socială și locală. În acest caz, nu este necesară o scrisoare de aprobare.
  • În plus, autoritățile naționale de management FSE+ sau organismul/organismele FSE+ care gestionează prioritatea/prioritățile IS în cadrul gestiunii partajate a FSE+ sunt încurajate să participe în calitate de parteneri asociați. Acest lucru va consolida dezvoltarea și punerea în aplicare a unei strategii naționale pentru inovare socială și va facilita cooperarea transnațională învățarea și cooperarea transnațională între organismele FSE+ care pun în aplicare sprijinul pentru acțiuni inovatoare.

Lista organizațiilor avizate este disponiblă aici.

Buget

8 milioane EUR

Număr estimativ proiecte finanțate

Se va acorda finanțare pentru 6-8 proiecte transnaționale de învățare reciprocă, axate pe profesionalizarea și dezvoltarea ulterioară a CNC-urilor și pe crearea de CNC-uri în statele membre în care acestea nu au fost încă create.

Activități eligibile

 • Consolidarea și îmbunătățirea continuă a capacităților profesionale de sprijinire a inovării sociale prin schimbul de instrumente și metode de succes, abordări și modele, practici și exemple inspiraționale;
 • Dezvoltarea și cultivarea unor relații, rețele, colaborări, sinergii și parteneriate de învățare între părțile interesate și organizațiile de sprijin dintr-un stat membru, inclusiv autoritățile de management FSE+;
 • Crearea, dezvoltarea și operarea unui centru de resurse și a unui hub pentru inovarea socială prin colectarea și evaluarea instrumentelor și metodelor, abordărilor și modelelor adecvate, practicilor și exemplelor inspiraționale și prin diseminarea acestor resurse prin intermediul rețelelor sociale, conferințelor și seminariilor, precum și printr-o platforma web;
 • Facilitarea și sprijinirea inițiativelor de inovare socială;
 • Sensibilizarea și oferirea de îndrumare și formare profesională în aplicarea/adaptarea instrumentelor, metodelor și practicilor adecvate;
 • Diseminarea informațiilor privind oportunitățile de finanțare disponibile;
 • Mobilizarea și împuternicirea părților interesate în vederea elaborării și îmbunătățirii politicilor și acțiunilor de sprijinire a inovării sociale.

Durata

Durata orientativă a unui proiect ar trebui să fie de până la 36 de luni.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 25 puncte, punctaj maxim - 40 de puncte
 • Calitate: punctaj minim - 20 puncte, punctaj maxim - 40 de puncte
 • Impact: punctaj minim - 10 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte

Nivel minim de calitate: 50/100 puncte

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 74
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 august 2023 - 18 decembrie 2023

Contact
 • Pentru întrebări legate de IT: IThelp@esf.lt    
 • Pentru întrebări legate de apel: NCC@esf.lt
Documente relevante
 • Ghid (limba engleză)
 • Anexe (limba engleză)
Întrebări și răspunsuri

Lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri cu privire la acest apel o puteți regăsi aici.

Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe portalul eSINNIS (Social Innovation Information System)

 • Click aici pentru a obține acces la portal 
 • Pentru conectarea la portal click aici.