Apeluri de proiecte

Costuri de tranzacție pentru sprijinirea intermediarilor din finanțele sociale

Beneficiari eligibili Alocare financiară Perioada de depunere

A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos

Finanțare maximă de 500.000 euro pentru fiecare investiție, pentru fiecare întreprindere socială, pe o perioadă de cel puțin 18 luni. 6 aprilie 2022 - 14 iunie 2022

Sursa de finanțare

Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) din cadrul Fondului Social European Plus (FSE +)

Denumire completă apel

Transaction costs to support social finance intermediaries (FSE-2022-SOC-FIN)

Buget

4.000.000 euro

Operator de program

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL)

Obiectiv

Obiectivul apelului este de a dezvolta piața de finanțare a întreprinderilor sociale.

Durata proiectelor

În mod normal, proiectele ar trebui să varieze între 24 și 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă este justificat corespunzător și printr-o modificare).

Eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private);
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume:
  • statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări)
  • țări din afara UE: țările SEE enumerate și țările asociate la FSE+ sau țări care se află în negocieri în curs de desfășurare pentru o asociere acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de acordarea subvenției semnătura.
 • să fie un fond de investiții, un fond de fonduri, un vehicul investițional special sau un (co)fond de investiții schema de investiții sub orice formă.

Activități finanțabile

Activități legate de pregătirea, încheierea și urmărirea capitalului de risc pe termen lung în întreprinderi sociale spre exemplu:

 • deplasări pentru a întâlni (potenţiale) entităţi;
 • verificarea și prelucrarea cererilor de investiții;
 • întocmirea actelor juridice, eventual cu avizul unui avocat;
 • efectuarea verificărilor prealabile, inclusiv evaluarea impactului (potențial) al investiției;
 • asigurarea pregătirii pentru investiții, pregătirea pentru extindere sau restructurarea afacerii;
 • atragerea de co-investitori;
 • gestionarea investițiilor și monitorizarea impactului social.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte;
 • Calitate (Project design and implementation): punctaj minim -28 puncte, punctaj maxim - 40 de puncte;
 • Calitate (Project team and cooperation arrangements): punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte;
 • Impact: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte.

Detalii și documente

Pentru toate detaliile privind linia de finanțare click aici.

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este European Social Fund Agency (ESFA) din Lituania

Vizualizări: 25
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 aprilie 2022 - 14 iunie 2022

Contact
 • pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu 
 • pentru întrebări specifice legate de apel de proiecte: EMPL-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europa.eu. 
Depunerea proiectului

Propunerile trebuie depuse în format electronic prin intermediul portalului Funding&Tenders.