Apeluri de proiecte

Acțiuni de stimulare a dezvoltării piețelor financiare pentru întreprinderile sociale

Solicitanți eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere

În cadrul acestui apel sunt eligibile doar consorțiile

(vezi mai jos tipurile de organizații eligibile)

300.000 - 400.000 de euro per proiect 5 decembrie 2023 - 14 martie 2024, ora 17:00 CET

Operator de program

Comisia Europeană, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Codificare apel

ESF-2023-SUPPLY-DEMAND

Obiectiv

Obiectivul apelului este de a dezvolta piețele de finanțare a întreprinderilor sociale prin reunirea actorilor din partea cererii și a ofertei pentru a facilita crearea de instrumente financiare și pentru a pregăti întreprinderile sociale pentru investiții.

Apelul vizează mobilizarea partenerilor-cheie (investitori potențiali, intermediari financiari, organizații de sprijin și părți interesate) pentru a coopera în vederea creării unui instrument financiar concret și a unui program de pregătire pentru investiții, destinat întreprinderilor sociale care au nevoie de investiții mai mici de 500.000 EUR. Subvenția este menită să permită replicarea soluțiilor testate într-un teritoriu nou sau stabilirea unor instrumente și abordări inovatoare. Aceasta sprijină primii pași către un instrument de finanțare socială, facilitând dezvoltarea unui consorțiu și angajamentul de a acționa în vederea pregătirii și dezvoltării unui viitor instrument financiar. Apelul urmărește, de asemenea, să încurajeze învățarea din exemplele de bune practici și expertiză care pot ghida formarea acestui parteneriat.

Apelul este deosebit de relevant pentru acțiuni în țări/teritorii cu piețe financiare sociale tinere. Se referă la situațiile în care:

 • Nu există un instrument financiar adecvat pentru întreprinderile sociale sau instrumentele existente nu acoperă în mod corespunzător nevoile acestora.
 • În timp ce există deja o înțelegere de bază a nevoilor pieței, a decalajelor de finanțare și a potențialilor investitori, diferiți actori acționează izolat și nu sunt încă pregătiți să participe la un instrument financiar pentru întreprinderile sociale.
 • Potențialii investitori, intermediarii și băncile nu au expertiza necesară pentru a ghida elaborarea acordurilor contractuale necesare pentru stabilirea unui instrument financiar. S-ar putea să existe, de asemenea, o lipsă de capacități și instrumente pentru a evalua viabilitatea planurilor de afaceri, a proiecta strategii de investiții și a evalua impactul social.
 • Chiar dacă există structuri/programme de suport pentru dezvoltarea afacerilor și pregătirea pentru investiții care să se adreseze nevoilor întreprinderilor sociale, există fie o lipsă de corespondență între acestea și potențialii beneficiari, fie aceștia din urmă nu beneficiază de suport pentru dezvoltarea afacerilor și pregătirea pentru investiții/asistență ulterioară. Cu toate că există puțină experiență în specificarea unei strategii de investiții durabile și a unui profil de risc/recompensă al unui instrument de finanțare socială, există deschidere printre potențialii investitori, intermediari și/sau instituții publice pentru a contribui la stabilirea unui instrument financiar adecvat și a serviciilor de suport în afaceri asociate.

Apelul are și obiectivul de a identifica, dezvolta, promova și disemina bune practici în susținerea finanțării întreprinderilor sociale. Pentru a atinge acest scop, Comisia Europeană va facilita învățarea reciprocă transnațională prin organizarea a cinci workshop-uri. Aceste workshop-uri vor permite schimbul de practici, experiențe și lecții învățate în implementarea acțiunilor. Ele vor aduna organizațiile sprijinite în cadrul acestui apel și alte organizații competente și experți. În plus, se încurajează învățarea reciprocă transnațională între membrii consorțiului pentru a transfera know-how între colegi, a sprijini replicarea și adaptarea soluțiilor testate și a disemina cunoștințele.

Teme și priorități

Grantul este destinat actorilor implicați în stadiile incipiente ale colaborării pentru crearea unui instrument financiar menit să sprijine întreprinderile sociale. Acțiunile trebuie să fie desfășurate integral în țările eligibile pentru Fondul Social European Plus (ESF+), și trebuie să se concentreze pe sprijinirea întreprinderilor sociale care au nevoie de investiții mai mici de 500.000 de euro. Întreprinderile sociale trebuie să fie stabilite/să fie în curs de stabilire în una sau mai multe dintre țările eligibile pentru Fondul Social European Plus.

Eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fie entități legale (organizații publice sau private).
 • Să fie înființate în una dintre țările eligibile, respectiv:
  • Statele Membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (OCTs))
  • Țări non-UE:
   • Țările listate în SEE și țările asociate la Fondul Social European Plus (ESF+), sau țări aflate în negocieri în curs pentru un acord de asociere, unde acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului (lista țărilor participante).

Beneficiarii și entitățile afiliate trebuie să se înregistreze în Registrul Participanților - înainte de depunerea propunerii - și vor trebui să fie validați de Serviciul Central de Validare (REA Validation). Pentru validare, li se va solicita să încarce documente care să ateste statutul legal și originea.

Alte entități pot participa în alte roluri în cadrul consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractori, terțe părți care aduc contribuții în natură, etc.

Componența consorțiului

Propunerile trebuie depuse de către un consorțiu format din cel puțin trei solicitanți (beneficiari; entități neafiliate), care să îndeplinească următoarele condiții:

 • Cel puțin un solicitant trebuie să fie un investitor potențial care a semnat o scrisoare de intenție de a investi/co-investi în produsul financiar prevăzut.
 • Cel puțin un solicitant trebuie să fie o organizație de sprijin care a semnat o scrisoare de intenție pentru a furniza servicii de dezvoltare a afacerilor/ servicii de pregătire a investițiilor pentru (potențiali) investitori.
 • Consorțiul trebuie să fie alcătuit din solicitanti cu sediul în cel puțin două țări eligibile diferite pentru a promova învățarea reciprocă și a facilita o dimensiune transnațională.
 • De exemplu, pentru a promova învățarea reciprocă și a împărtăși experiențe, solicitanții pot alege să includă un partener suplimentar dintr-o țară eligibilă diferită de cea a investitorului potențial și a organizației de sprijin. Investitorii și organizațiile de sprijin pot fi, de asemenea, din țări diferite dacă acest lucru are sens în contextul proiectului (de exemplu, dacă se prevede un produs financiar transfrontalier).

Buget

Bugetul disponibil pentru apel este de 3.400.000 de euro. Se așteaptă să se finanțeze între 8 și 10 proiecte.

Activități eligibile

Activitățile ce vor fi finanțate vor consta în dezvoltarea parteneriatelor de finanțare socială și a instrumentelor financiare sau schemelor fezabile, potrivite și fiabile care furnizează finanțare întreprinderilor sociale, precum și sprijin non-financiar pentru îmbunătățirea pregătirii acestora pentru investiții (cum ar fi dezvoltarea afacerilor și crearea de rețele). Sub acest apel de propuneri, pot fi desfășurate următoarele activități:

 • Activități analitice, cum ar fi evaluări de piață detaliate, proiecte de mapare, evaluarea fezabilității și potrivirii pentru stabilirea mecanismelor/instrumentelor de finanțare socială, proiectarea de metodologii, instrumente, procese în cazul în care aceste informații lipsesc sau sunt necesare în contextul pieței țintă și instrumentului financiar prevăzut;
 • Acțiuni de comunicare/networking cu scopul de a atrage investitori suplimentari (de exemplu, organizarea de întâlniri sau participarea la conferințe/foruri relevante care adună potențiali investitori);
 • Activități de formare și construire de capacități (de exemplu, pentru dezvoltarea capacităților de gestionare a investițiilor și pregătirea pentru investiții a întreprinderilor sociale);
 • Diseminarea cunoștințelor și transferul de know-how între colegi din alte țări eligibile pentru Fondul Social European Plus (de exemplu, vizite de studiu, ateliere de experți, sesiuni de formare, adaptarea instrumentelor, procedurilor/contractelor);
 • Replicarea sau adaptarea modelelor dovedite de finanțare sau de sprijin, pentru a fi implementate în alte țări. Aceasta poate include, de asemenea, traduceri;
 • Munca experților financiari și a avocaților pentru elaborarea documentelor legale necesare pentru stabilirea instrumentului sau mecanismului de finanțare socială conform legislației UE sau naționale;
 • Servicii IT în cazul în care instrumentul financiar utilizează instrumente web sau este bazat pe o platformă web (de exemplu, platforme de crowdfunding).

Durata

Durata proiectelor ar trebui să se încadreze în mod normal între 24 și 36 de luni. Extinderi ale duratei pot fi posibile, cu condiția să fie justificate corespunzător și să fie realizate prin amendament.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 21 puncte, punctaj maxim - 30 de puncte
 • Calitate - Elaborarea și implementarea proiectului: punctaj minim -21 puncte, punctaj maxim - 30 de puncte
 • Calitate: Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte
 • Impact: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte, cu respectarea punctejelor minime pe cele 4 criterii de evaluare

Detalii și documente

Pentru toate detaliile privind linia de finanțare și documentele asociate acesteia, click aici.

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este Comisia Europeană.

Vizualizări: 77
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

12 decembrie 2023 - 14 martie 2024

Contact
 • pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu
 • pentru întrebări specifice legate de apel: EMPL-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europa.eu
Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe portalul CE (Funding and Tenders).