Apeluri de proiecte

ALMA FSE+ Inovare Socială

Solicitanți eligibili Finanțare acordată

Perioadă de depunere

A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos

Finanțare nerambursabilă între 300 000 și 650 000 de euro per proiect.

Rată maximă de finanțare nerambursabilă: 80% .

15 decembrie 2022 - 15 martie 2023, ora 17.00 (CET)

Denumire completă apel

European mobility and social inclusion for integrating disadvantaged young people not in employment, education, or training (NEETs). 

Buget

15.000.000 euro

Operator de program

European Social Fund Agency (ESFA) din Lituania, în calitate de entitate selectată de Comisia Europeană pentru implementarea inițiativei FSE Inovare Socială+.

Scop

Scopul acestui apel este de a ajuta statele membre să integreze ALMA în programele lor FSE+, prin pilotarea sau extinderea operațiunilor de tip ALMA care vizează tinerii NEETs.

ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) este o inițiativă activă de incluziune dedicată sprijinirii tinerilor NEETs prin implementarea unui pachet personalizat de măsuri. ALMA oferă acestor tineri consiliere în țara lor de origine urmată de a experiență de învățare supravegheată, legată de muncă într-un alt stat membru al UE, cu scopul de a sprijini integrarea lor în societate și pe piața muncii din țara lor de origine. ALMA este una dintre inițiativele Comisiei Europene pentru Anul European al Tineretului 2022 și un instrument-cheie de implementare a Garanției consolidate pentru tineret adoptate în 2020. ALMA se bazează pe o inițiativă de inovare socială implementată pentru prima dată în Germania și extinsă la alte câteva state membre/regiuni. Programele de mobilitate au avut un succes remarcabil, cu rate de integrare de până la 60%. Din 2021 până în 2027, ALMA va fi implementată sub management partajat în contextul programelor FSE+ la nivel național sau regional.

Grupuri țintă

Tinerii NEETs care au dificultăți de accesare a unui loc de muncă sau a programelor de formare din motive individuale sau structurale (de exemplu dizabilitate, șomaj de lungă durată, performanță școlară sau competențe profesionale scăzute,context de migrație etc.).

Durata proiectelor și activități eligibile

Maximum 18 luni. Proiectele finanțate vor avea două etape:

I. Etapa Start-Up (maximum 4 luni), finanțarea fiind acordată pentru următoarele tipuri de activități:

 • Construirea de parteneriate și definirea rolurile actorilor din cadrul unui stat membru/unei regiuni.
 • Construirea de parteneriate transnaționale cu actorii relevanți în cel puțin un alt stat membru.

II. Etapa Implementare (maximum 14 months), finanțarea fiind acordată pentru următoarele tipuri de activități:

 • Pregătire: selecția tinerilor NEETs și pregătirea lor pentru mobilitate.
 • Mobilitatea tinerilor (2–6 luni de stagiu de muncă, cazare, activități recreative etc.). Minimum 2 grupuri de 8-12 tineri vor urma stagii în alt stat membru.
 • Follow-up cu tinerii după șederea lor în străinătate, inclusiv consiliere, orientare profesională etc.
 • Întocmirea Raportului Final „Lecții învățate și planuri de viitor” (inclusiv analiza rezultatelor și impactul proiectului, lecțiile învățate, recomandări și planuri de viitor).
 • Diseminarea experienței și a celor mai bune practici.

Eligibilitatea solicitanților

 • Apelul se adresează organizațiilor cu personalitate juridică (organizații publice și private) din statele membre ale UE.
 • Solicitantul trebuie să stabilească un parteneriat la nivel național, precum și unul în cel puțin un alt stat membru (înainte sau în timpul implementării proiectului).
 • Beneficiari și parteneri potențiali:
  • autoritatea de management sau organismele intermediare,
  • ONG-uri/organizații non-profit din sectorul al treilea/de voluntariat/de tineret,
  • autorități locale și municipalități,
  • centre de locuri de muncă, servicii publice de ocupare a forței de muncă, agenții de ocupare a forței de muncă,
  • școli,
  • furnizori de educație și formare profesională,
  • companii, parteneri sociali, organisme reprezentative legate de piața muncii, inclusiv camere de comerț și alte asociații comerciale,
  • agenții responsabile cu validarea competențelor,
  • centre și organizații de cercetare de învățare pe tot parcursul vieții,
  • asociații și reprezentanți ai celor implicați în educația și formarea profesională,
  • servicii de orientare, consultanță și informare legate de învățarea pe tot parcursul vieții.

Citerii de evaluare

1. Relevanță: punctaj minim - 10 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte

2. Calitate: punctaj minim -15 puncte, punctaj maxim - 30 de puncte

3. Impact: punctaj minim -10 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte

4. Criteriul „Grupul țintă al proiectului – cei mai vulnerabili NEET”: punctaj maxim 10 puncte

5. Criteriul „Calitatea rețelei naționale”: punctaj maxim 10 puncte.

6. Criteriul „Nou venit în programul ALMA”: punctaj maxim 10 puncte.

Nivel minim de calitate: 50/100 puncte, cu respectarea punctejelor minime.

Detalii și documente

Pentru toate detaliile privind linia de finanțare și documentele asociate acesteia, click aici.

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este European Social Fund Agency (ESFA) din Lituania

Vizualizări: 225
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 decembrie 2022 - 15 martie 2023

Contact

Email: ALMA@esf.lt

Documente relevante
Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe platforma eSINNIS (Social Innovation Information System) operată de ESFA.

Informații suplimentare

Prezentarea apelului din cadrul sesiunii de informare de marți, 31 ianuarie 2023, o puteți regăsi aici, iar înregistrarea evenimentului este disponibilă aici.

Întrebări și răspunsuri

Lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri cu privire la acest apel o puteți regăsi aici.