Despre EaSI

Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+) dispune de un buget de 762 de milioane EUR. Bazată pe fostul program EaSI (Programul EaSI 2014-2020), aceasta continuă să pună accent pe elaborarea de politici bazate pe...