Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E., numit ”GDPR”.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi modificată/actualizată în orice moment de către Companie. Prin abonarea la newsletter, fonduri-easi.ro va putea informa Membrii fonduri-easi.ro cu privire la modificările/actualizările realizate. De asemenea, fonduri-easi.ro va anunța data la care modificările/actualizările vor intra în vigoare; acestea nu se vor aplica retroactiv. Continuarea utilizării Platformei înseamnă că sunteți de acord cu modificările/actualizările aduse.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL (denumită pe alocuri „Companie”) cu sediul în Mogoșoaia, str. Eugen Barbu, nr 28A, jud. Ilfov, cod poștal 077135, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3342/2016 și identificată prin cod de identificare fiscală RO21210838, având contul nr. RO14BTRL04801202E80516XX deschis la Banca Transilvania România. Datele vor fi colectate prin intermediul platformei  www.fonduri-easi.ro deținută de Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL. 

Intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal minimum necesare pentru a putea desfășura activități pe platforma fonduri-easi.ro.

fonduri-easi.ro a luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a asigura integritate și confidențialitate datelor cu caracter personal prelucrate, securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal colectate de platforma fonduri-easi.ro sunt:

  • Adresa de email (in cazul abonării la newsletter)
  • Date referitoare la Politica de Cookies pe care o puteți accesa aici

Cum obținem datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt furnizate direct de către utilizatori prin completarea formularului online de abonare la newsletter: www.fonduri-easi.ro/newsletter.

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

Scopurile pentru care fonduri-easi.ro colectează datele cu caracter personal sunt:

  • informarea abonaților la newsletter cu privire la noutăți relative finanțărilor EaSI (apeluri de proiecte, documente publicate, evenimente relevante domeniului, sfaturi și recomandări, proiecte de succes), dar și altor programe de finanțare relevante (programele operaționale 2021-2027, evenimente de informare organizate de autorități naționale și/sau europene)
  • îmbunătățirea serviciilor noastre – putem colecta date prin completarea unor chestionare de satisfacție, direct sau prin intermediul unor parteneri pentru îmbunătățirea serviciilor oferite.

Care este temeiul juridic?

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de fonduri-easi.ro sunt în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E., art 6, aliniatul 1:

  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Pe ce perioadă sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal colectate pe platforma fonduri-easi.ro vor fi stocate în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă scopului colectării. 

Aveți posibilitatea de a solicita oricând dezabonarea de la newsletter.

Căror entități vom divulga datele cu caracter personal?

În vederea transmiterii newsletterului fonduri-easi.ro datele cu caracter personal prelucrate (email) vor fi transferate către Constant Contact Inc, societate din SUA.

Datele cu caracter personal sunt transmise către țări în afara Uniunii Europene?

În vederea transmiterii newsletterului fonduri-easi.ro datele cu caracter personal prelucrate (email) vor fi transferate către Constant Contact Inc, societate din SUA.

Care sunt drepturile pe care le au utilizatorii fonduri-easi.ro în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Dreptul de acces la date – presupune accesul la datele cu caracter personal prin formularea unei solicitări în care se poate solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care fonduri-easi.ro le prelucrează.

Dreptul de a rectifica datele – presupune corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete prin formularea unei solicitări către platforma fonduri-easi.ro

Dreptul de a fi uitat – posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. fonduri-easi.ro va șterge datele doar în măsura în care dispozițiile legale în vigoare permit acest lucru.

Dreptul de a se opune – posibilitatea de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se află.

Dreaptul de a restricționa – presupune posibilitatea de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, însă doar în situațiile prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitate – veți putea primi datele cu caracter personal într-un mod structurat, astfel încât să poată fi transferate către un alt operator, în mod automat.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate – veți putea solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau oricărei instanţe competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Drepturile mai sus menționate pot fi solicitate în scris. Solicitarea datată și semnată poate fi transmisă în atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal atât prin email la adresa contact @ fonduri-easi.ro sau la adresa de corespondență:

Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL

Adresă corespondență: România, București, str. Argentina nr. 22, etaj 2, ap. 5, sector 1

Răspunsul la solicitare va fi transmis în termenul legal de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării, conform reglementărilor GDPR. Trimiterea răspunsului poate fi prelungită cu încă 30 zile în cazul cererilor complexe sau multiple.

Cum pot lua legătura cu Responsabilul cu protecția datelor din cadrul fonduri-easi.ro?

Datele de contact sunt:

Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL

Adresă corespondență: România, București, str. Argentina nr. 22, etaj 2, ap. 5, sector 1

Email: contact @ fonduri-easi.ro