Apeluri de proiecte

Schema de Mobilitate EURES

Solicitanți eligibili Finanțare acordată

Perioadă de depunere

A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos

Finanțare nerambursabilă între 2 milioane și 5 milioane de euro per proiect.

Rată maximă de finanțare nerambursabilă: 95% .

16 noiembrie 2022 - 15 februarie 2023, ora 17.00 (CET)

Codificare apel

ESF-2022-EURES-TMS-01

Buget

12.000 000 euro cu posibilitatea de suplimentare cu până la maximum 20%.

Comisia Europeană se așteaptă să finanțeze 3-4 proiecte.

Operator de program

Comisia Europeană, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL).

Scop

Asigurarea a aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe durata acțiunii în sectoare economice cu posturi vacante greu de ocupat.

EURES TMS este conceput pentru a sprijini dezvoltarea de acțiuni pentru plasarea în muncă a solicitanților de locuri de muncă din UE/SEE cu vârsta de peste 18 ani, inclusiv cei mai vulnerabili (de exemplu șomeri și șomeri de lungă durată, persoane cu calificare scăzută). ajutându-i să-și găsească o oportunitate de muncă într-o altă țară din UE/SEE, în special în sectoarele economice cu locuri de muncă vacante greu de ocupat.

Grupuri țintă

  • tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani;
  • persoane cu vârste de peste 35 de ani, în vederea găsirii unui loc de muncă, a unui stagiu sau a unei ucenicii în altă țară din UE/SEE.

Activități eligibile

Activitățile vor acoperi furnizarea de servicii directe pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau care își schimbă locul de muncă și pentru angajatori, în special:

  • informare, recrutare, potrivire și plasare;
  • sprijin înainte și după plasare (de exemplu, crearea de profiluri și preselecția candidaților, cursuri de limbă sau alte nevoi de formare, sprijin prin mentorat pentru stagiari și ucenici).
  • sprijin financiar direct pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (interviuri de angajare, costuri de deplasare pentru relocalizare, cursuri de formare lingvistică, recunoașterea calificărilor și diplomelor) pentru a contribui la costurile suportate de acestea și sprijin financiar pentru IMM-uri în vederea punerii în aplicare a unui program de integrare pentru candidatul (candidații) nou recrutaț(i).

Eligibilitatea solicitanților

  • Sunt eligibile doar proiectele în parteneriat. Consorțiile trebuie să fie formate din minimum 2 organizații beneficiare din 2 state membre UE,
  • Proiectele trebuie implementate în cel puțin 5 state membre UE sau din Spațiul Economic European (SEE),
  • Coordonatorii: Pentru a fi eligibili, coordonatorii (solicitanții principali) trebuie să fie persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite în una dintre țările eligibile, și anume statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări), și să fie birouri naționale de coordonare EURES, membri EURES sau parteneri EURES care sunt plasați în cadrul unor organizații a căror misiune principală este de a asigura furnizarea de locuri de muncă și de plasament persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a celor care își schimbă locul de muncă și a stagiarilor,

  • Ceilalți solicitanți: Pentru a fi eligibili, ceilalți solicitanți (beneficiari și entități afiliate) trebuie să fie persoane juridice (organisme publice sau private), să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări), țări din afara UE: țările SEE (Norvegia și Islanda), să fie organizații membre EURES (de exemplu, birouri naționale de coordonare, EURES membri și parteneri EURES) sau să fie actori publici sau privați de pe piața forței de muncă (inclusiv al treilea sector) să furnizeze aceleași servicii ca și solicitanții principali și/sau servicii complementare orientate către clienți în alte domenii de expertiză, cum ar fi informațiile, formare, educație, orientare profesională, mentorat, consiliere juridică, integrare sprijin pentru integrare sau alte servicii echivalente.

Durata proiectelor

24 de luni (cu posibilitate de prelungire în cazuri bine justificate)

Criterii de evaluare

1. Relevanță: punctaj minim - 28 puncte, punctaj maxim - 40 de puncte
2. Calitate - Elaborarea și implementarea proiectului: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte
3. Calitate: Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte
4. Impact: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte, cu respectarea punctejelor minime pe cele 4 criterii de evaluare

Detalii și documente

Pentru toate detaliile privind linia de finanțare și documentele asociate acesteia, click aici.

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este Comisia Europeană.

Vizualizări: 186
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 noiembrie 2022 - 15 februarie 2023

Contact

− pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu

− pentru întrebări specifice legate de acest apel de proiecte: EMPL-ESF-2022-EURES-TMS@ec.europa.eu

Documente relevante
Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe portalul CE (Funding and Tenders).