Apeluri de proiecte

Acțiuni de dezvoltare a serviciilor de informații privind performanța de impact pentru actorii de pe piața investițiilor cu impact social

Solicitanți eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Doar consorțiile sunt eligibile pentru acest apel

(vezi mai jos tipurile de organizații eligibile)

granturi între 500.000 - 750.000 euro per proiect 04 iulie 2024, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului)

Sursa de finanțare

Aceast apel este finanțat în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

Operator de program

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Denumire completă apel

ESF-2024-SOC-IMP - Social innovation call for proposals: actions to develop impact performance intelligence services for the social impact investing market actors

Obiectiv

Obiectivul apelului este de a promova furnizarea de servicii îmbunătățite în materie de capacități de date, precum și de instrumente și practici de gestionare a impactului pentru entitățile cu scop social (cum ar fi - dar nu exclusiv- întreprinderile sociale, entitățile din economia socială, start-up-urile sociale, firmele de impact) pentru a-și spori capacitatea de investiții cu impact social.

Eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, respectiv:
  • statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM))
  • țări din afara UE:
   • țările SEE enumerate și țările asociate la FSE+ sau țările care se află în negocieri în curs de desfășurare pentru o asociere acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de acordarea subvenției semnarea acordului

Beneficiarii și entitățile afiliate trebuie să se înregistreze în Registrul participanților - înainte de depunerea propunerii - și vor trebui să fie validate de către Centrala de validare Service (REA Validare). Pentru validare, li se va solicita să încarce documente care să ateste statutul juridic și originea.
Alte entități pot participa în alte roluri în cadrul consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractori, părți terțe care oferă contribuții în natură etc. 

Componența consorțiului

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu format din cel puțin doi (2) solicitanți (beneficiari; nu entități afiliate), care respectă următoarele condiții:

 • Cel puțin un solicitant trebuie să fie un centru de cercetare sau o entitate afiliată la o universitate;
 • Cel puțin un solicitant trebuie să fie un investitor privat sau public sau o organizație de sprijin.
 • Consorțiul trebuie să fie alcătuit din solicitanți cu sediul în cel puțin două țări eligibile diferite, pentru a promova învățarea reciprocă și a facilita o dimensiune transnațională.

Buget

Bugetul apelului de proiecte este de 4.500.000 euro.

Se estimează finanțarea a 6-8 proiecte.

Cofinanțare

Contribuția proprie a solicitantului este de 15%.

Activități elgibile

 • Sesiuni de brainstorming pentru generarea de idei.
 • Cercetare de piață pentru validarea fezabilității ideii și identificarea opțiunilor de afaceri.
 • Analiza competiției și identificarea propunerii unice de vânzare.
 • Elaborarea planurilor de afaceri, inclusiv strategii financiare și proiecții bugetare.
 • Consultanță legală pentru licențe, proprietate intelectuală și structură corporativă.
 • Definirea proceselor operaționale și planificarea echipamentelor și tehnologiilor necesare.
 • Activități de cercetare și dezvoltare, inclusiv prototipare și testare.
 • Dezvoltarea produsului sau serviciului, inclusiv scrierea de cod și implementarea funcționalităților.
 • Testarea și validarea produsului sau serviciului, inclusiv testarea utilizabilității și identificarea bug-urilor.
 • Planificarea și executarea lansării produsului sau serviciului.
 • Activități de întreținere și suport post-lansare.
 • Dezvoltarea unui plan de marketing și strategii de achiziționare a clienților.
 • Planificarea creșterii și extinderii operațiunilor.

Durata

Durata orientativă a proiectului ar trebui să fie între 24 și 36 luni.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 17 de puncte, punctaj maxim - 25 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim – 17 de puncte, punctaj maxim – 25 de puncte;
 • Calitate - Echipa de proiect: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte.
 • Impact: punctaj minim -22 puncte, punctaj maxim - 30 de puncte.

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte

Pentru a accesa pagina oficială a apelului de proiecte, click aici. 

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este portalul Funding & Tenders 

Documente
Call documents.zip
Vizualizări: 110
Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

27 martie 2024 - 04 iulie 2024

Contact
 • Pentru întrebări generale legate de FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu
 • Pentru întrebări legate de apel: EMPL-SOCIAL-IMPACT@ec.europa.eu
Depunere proiect