Documente și Ghiduri

Documente traduse în limba română

Acest ghid analizează inovarea socială din perspectiva scalării.

Traducerea în limba română a fost realizată în luna noiembrie 2023 prin grija Punctului de Contact Național EaSI.

Versiunea oficială este disponibilă aici.

Acest ghid sprijină în special viitorii promotori de proiecte EaSI care pregătesc propuneri de experimentare socială.

Traducerea în limba română a fost realizată în luna noiembrie 2023 prin grija Punctului de Contact Național EaSI.

Versiunea oficială este disponibilă aici.

Această broșură prezintă 27 de exemple de inițiative de inovare socială.

Traducerea în limba română a fost realizată în luna decembrie 2023 prin grija Punctului de Contact Național EaSI.

Versiunea oficială este disponibilă aici.

 

Acest document stabilește o metodologie pentru măsurarea, evaluarea și monitorizarea impactului social.

Traducerea în limba română a fost realizată în luna decembrie 2023 prin grija Punctului de Contact Național EaSI.

Versiunea oficială este disponibilă aici.

 

Acest document analizează beneficiile întreprinderilor sociale conduse de tineri, evaluează provocările cu care se confruntă acestea și oferă orientări politice pentru a le aborda prin programe de sprijin adaptate.

Traducerea în limba română a fost realizată în luna decembrie 2023 prin grija Punctului de Contact Național EaSI.

Versiunea oficială este disponibilă aici.