Documente și Ghiduri

Documente și ghiduri oficiale pe tema inovării sociale

 

 

 

Acest ghid analizează inovarea socială din perspectiva scalării.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în iunie 2022.

Versiunea în limba română este disponibilă aici.

 

Acest ghid sprijină în special viitorii promotori de proiecte EaSI care pregătesc propuneri de experimentare socială.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în iunie 2022.

Versiunea în limba română este disponibilă aici.

Această broșură prezintă 27 de exemple de inițiative de inovare socială, câte unul din fiecare stat membru UE.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în noiembrie 2020.

Versiunea în limba română este disponibilă aici.

 

Acest document stabilește o metodologie pentru măsurarea, evaluarea și monitorizarea impactului social care ar putea fi aplicată în întregul sector european al antreprenoriatului social.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în octombrie 2014.

Versiunea în limba română este disponibilă aici.

 

Acest document analizează beneficiile întreprinderilor sociale conduse de tineri, evaluează provocările cu care se confruntă acestea și oferă orientări politice pentru a le aborda prin programe de sprijin adaptate.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în octombrie 2022.

Versiunea în limba română este disponibilă aici.

Factorii de decizie publică joacă un rol important în promovarea inovării sociale. Ghidul prezintă un set de 12 studii de caz din 10 țări diferite în care au fost adoptate politici pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor sociale și a investițiilor de impact aferente.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în aprilie 2013.

 

Acest raport își propune să se concentreze pe sprijinirea companiilor în a înțelege „de ce” și „cum” să colaboreze cu antreprenorii sociali.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în ianuarie 2024.

 

Documentul oferă idei și soluții pentru afaceri pentru a dezvolta soluții pentru combaterea schimbărilor climatice prin parteneriate cu inovatori sociali.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în noiembrie 2023.

Acest raport prezintă trei căi de prin care inovatori sociali, companii și guverne pot valorifica oportunitățile oferite de echitatea rasială integrând această dimeniune în practicile lor.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în imartie 2024.

 

Documentul prezintă un cadru preliminar pentru analiza ecosistemelor de inovare socială de la nivel local și își propune să sprijine decidenții publici să înțeleagă mai bine diferitele concepte din jurul inovării sociale și să dezvolte politici care să sprijine inovarea socială și implementarea acesteia.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în 2021.

 

Documentul descrie sute de metode și instrumente dedicate inovării sociale, cu scopul de a crea o bază de cunoștințe pentru acest domeniu.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în martie 2010.

Documentul își propune să analizeze cum pot instituțiile de învățământ să utilizeze inovarea socială pentru a pregăti mai bine studenții, pentru a transforma cultura studențească și a crea un viitor mai bun pentru societatea noastră.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în 2018.