Ştiri

Euclid Network Impact Summit 2024. Building Bridges - From Intention to Action

În perioada 20-21 martie 2024, echipa EaSI România a participat la Euclid Network Impact Summit 2024. Summitul a evidențiat teme esențiale pentru modelarea unui viitor durabil, concentrându-se pe rolul crucial al întreprinderilor sociale în promovarea sustenabilității. Discuțiile au subliniat interdependența dintre succesul afacerilor și bunăstarea globală, accentuând importanța incluziunii ca motor al inovației și echității în sectorul întreprinderilor sociale.

La deschiderea evenimentului a participat Ruth Paserman, Director al Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene. Aceasta a subliniat progresele înregistrate de Comisia Europeană în ceea ce privește recomandările Consiliului pentru dezvoltarea condițiilor-cadru ale economiei sociale, care au ca scop dezvoltarea creșterii întreprinderilor sociale în statele membre. De asemenea, a discutat despre Programul de Învățare Mutuală, care face parte din Planul de Acțiune pentru Economia Socială, încurajând, printre alte subiecte cheie, accesul la finanțare, antreprenoriatul în rândul tinerilor, precum și sprijinirea tranziției verzi. În încheiere, Ruth Paserman a menționat portalul online Social Economy Gateway, care oferă acces la resurse, politici, date și bune practici privind economia socială.

Prima zi a evenimentului a fost marcată de mese rotunde, ateliere de inovare cu investitori, discuții despre rolul capitalului privat pentru binele, ateliere dedicate măsurării impactului social, precum și prezentarea unor date esențiale despre întreprinderi sociale din Monitorul European al Întreprinderilor Sociale. De asemenea, a avut loc un panel despre diversitate, echitate și incluziune, în cadrul căruia s-a discutat despre Empow'Her. Această organizație promovează emanciparea economică și socială a femeilor la nivel global, implementând programe inovatoare și adaptate contextului specific al fiecărei regiuni. Empow'Her activează în Franța și în Africa de Vest (Coasta de Fildeș, Burkina Faso, Niger), oferind femeilor putere de decizie și abilități antreprenoriale. Scopul este de a le permite să investească și să fie recunoscute pentru contribuția lor esențială în economie, contribuind totodată la diseminarea unor narațiuni noi, incluzive și emancipatoare.

În cea de-a doua zi a summit-ului, care a coincis cu Ziua Mondială a Achizițiilor Durabile, s-a discutat despre sustenabilitatea în achizițiile publice și despre inițiativa Buy Social. Dezbaterile s-au concentrat pe provocările integrării întreprinderilor sociale în lanțurile de aprovizionare și pe rolul mișcării Buy Social.

Cu toate acestea, ziua a doua nu s-a limitat doar la achizițiile sociale. Au avut loc și alte sesiuni importante, inclusiv una dedicată impactului social al inteligenței artificiale (IA). Conform unui studiu preliminar de la Universitatea din California, Riverside, o conversație cu ChatGPT consumă aproximativ 50 cl de apă, echivalentul unei sticle mici de plastic.

Alte subiecte abordate au fost:

  • alegerile europene;
  • oportunități de finanțare dedicate inovării sociale (fonduri europene, crowdfunding);
  • scalarea inovațiilor sociale.

Despre Euclid Network

Euclid Network catalizează schimbările pozitive prin conectarea, îmbunătățirea și celebrarea antreprenorilor sociali, a inovatorilor sociali și a organizațiilor lor de sprijin, care îi ajută să deschidă calea pentru o economie și o societate ecologică și incluzivă din punct de vedere social.

Membrii și partenerii rețelei sunt pionieri în conturarea ecosistemului european pentru întreprinderile sociale. Aceștia sprijină și reprezintă sectorul întreprinderilor sociale și inovației sociale în Europa și în țările învecinate, reprezentând în mod colectiv aproape 100.000 de organizații, cu prezență în 29 de țări și activități în 62 de țări.

Ana-Maria Apetrei,

www.fonduri-easi.ro

Vizualizări: 22