Ştiri

Prin Anul european al tineretului, Comisia le acordă tinerilor o voce mai puternică în procesul de elaborare a politicilor UE

Comisia Europeană a anunțat miercuri, 10 ianuarie 2024, mai multe acțiuni care le oferă tinerilor un cuvânt mai greu de spus în deciziile care îi afectează și care aprofundează dimensiunea tineretului într-o serie de politici ale UE. Plasând nevoile tinerilor în centrul atenției, aceste acțiuni îi implică pe tineri într-un mod semnificativ înainte de alegerile europene din 2024 și ulterior.

Reflectarea perspectivei tineretului în politicile UE

La elaborarea politicilor UE, Comisia va aplica un sistem de verificare al adecvării pentru tineret care va garanta că impactul acestor politici asupra tinerilor este luat în considerare în mod sistematic. Acest lucru se va realiza prin asigurarea faptului că instrumentele pentru o mai bună reglementare existente, inclusiv consultările și evaluările impactului, sunt utilizate la potențialul lor maxim.

Aceste instrumente vor fi completate cu mai multe instrumente specifice tinerilor în cadrul Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027. Alte inițiative care merg mână în mână cu sistemul de verificare includ dialoguri politice între tineri și comisari, o serie de mese rotunde dedicate integrării aspectelor legate de tineret și o nouă platformă a părților interesate din domeniul tineretului care va facilita un schimb continuu cu organizațiile de tineret, cercetătorii din domeniul tineretului, reprezentanții statelor membre și alte instituții ale UE. De asemenea, Comisia va consolida dialogul UE cu tinerii, cel mai mare mecanism de participare a tinerilor din Europa, aliniind mai îndeaproape accentul dialogului la programul de lucru al Comisiei.

Abordarea preocupărilor tinerilor în principalele domenii de politică

În plus, Comisia a prezentat mai multe acțiuni concrete care abordează preocupările tinerilor în cinci domenii de politică care au o relevanță majoră pentru aceștia: sănătatea și bunăstarea, mediul și schimbările climatice, educația și formarea, cooperarea internațională și valorile europene, precum și ocuparea forței de muncă și incluziunea.

Ca parte a acestor măsuri, Comisia:

  • va duce mai departe activitatea în vederea obținerii unei diplome europene comune în 2024, în conformitate cu Strategia europeană pentru universități;
  • va institui o platformă pentru dialog și consultări periodice cu organizațiile de tineret din întreaga lume prin intermediul Platformei pentru dialogul cu tinerii în cadrul acțiunii externe a UE;
  • va actualiza cadrul de calitate pentru stagii în 2024 pentru a aborda aspecte precum remunerarea echitabilă și accesul la protecție socială;
  • va elabora orientări privind starea de bine în școli, care urmează să fie publicate în 2024;
  • se va adresa tinerilor prin intermediul viitoarei campanii a Comisiei privind clima și democrația înainte de alegerile europene din 2024;
  • va spori oportunitățile de voluntariat pentru tineri pentru a aborda tranziția ecologică, prin completarea apelului Corpului european de solidaritate 2024 din cadrul programului Orizont Europa; 
  • va continua implementarea inițiativei ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) pentru a ajuta tinerii defavorizați cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani să se integreze în societate și pe piața forței de muncă printr-o experiență de lucru și de învățare în străinătate.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 25