Ştiri

A fost adoptat Programul de lucru pentru anul 2024 pe componenta EaSI. Oportunități de finanțare în valoare de peste 120 de milioane de euro pentru acțiuni dedicate sprijinirii persoanelor vulnerabile.

Programul de lucru pentru anul 2024 pe componenta EaSI a fost adoptat pe 15 noiembrie 2023. Orientările programului de lucru se înscriu într-un context socio-economic marcat de efectele pandemiei COVID-19, de consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, de schimbarea peisajului demografic al UE, precum și de presiunea inflaționistă care afectează în special persoanele aflate în situații vulnerabile. Potrivit documentului, în pofida acestor provocări, economia UE a înregistrat performanțe relativ bune în 2022. Prețurile energiei s-au stabilizat spre sfârșitul anului 2022 și sunt în scădere în 2023. Deși perspectivele s-au îmbunătățit pentru 2024, rămân riscuri importante pentru grupurile cele mai vulnerabile, în principal din cauza inflației persistent ridicate.

În 2024, componenta EaSI va avea următoarele priorități:

  • Consolidarea ocupării forței de muncă și asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă, precum și a unor condiții de muncă sigure și echitabile;
  • Promovarea educației și a competențelor;
  • Contribuie la îmbunătățirea protecției și incluziunii sociale.

Bugetul total este de 127.105.890 euro.

Conform documentului, pentru anul 2024 sunt programate următoarele apeluri de proiecte:

Annual operating grants to support EU level Social NGO Networks

Apelul vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin acordarea de sprijin financiar pentru rețelele de organizații ale societății civile la nivelul UE care activează în acest domeniu la nivel local, regional, național și transnațional.

Solicitanți eligibili: rețele care au semnat un parteneriat-cadru cu Comisia pentru perioada 2022-2025 (în urma apelului FSE-2021-OGNETW-NGO-FPA).

Activitățile care urmează să fie finanțate includ, printre altele: activități analitice, activități de formare și consolidare a capacității, învățare reciprocă și schimb de bune practici, sensibilizare, activități de informare și diseminare cu valoare adăugată la nivelul UE.

Annual operating grants to support networks active in the areas of social enterprise finance and microfinance

Solicitanți eligibili: organizații care au semnat un acord-cadru de parteneriat pe patru ani și anume rețele din domeniul microfinanțării și al sprijinirii întreprinderilor sociale.

Activitățile care urmează să fie finanțate cuprind, printre altele, activități de informare, învățare reciprocă între membri, activități de cercetare și contribuții la elaborarea politicilor.

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)

Programul de mobilitate EURES constituie o măsură europeană pe piața forței de muncă pentru a aborda deficitul de forță de muncă și posturile vacante greu de ocupat, combinând servicii personalizate de recrutare, potrivire, formare și plasare cu stimulente financiare.

Solicitanți eligibili:

Coordonatorul trebuie să fie entități fără scop lucrativ, enumerate în următoarele categorii:

  • Birourile naționale de coordonare EURES,
  • membri EURES sau parteneri EURES care sunt plasați în organizații a căror misiune este de a asigura furnizarea de servicii de ocupare și plasare a forței de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele care își schimbă locul de muncă, candidații la stagii și angajatorii care acoperă locuri de muncă și/sau cursuri de formare la locul de muncă. 

Co-solicitanții trebuie să fie persoane juridice enumerate în următoarele categorii:

  • Organizațiile membre EURES (de exemplu, birourile naționale de coordonare, membri EURES și parteneri),
  • actori publici sau privați de pe piața muncii (inclusiv din sectorul terțiar) care oferă aceleași servicii ca solicitanții principali și/sau servicii complementare orientate către clienți în alte domenii de expertiză, cum ar fi informarea, formarea, educația, orientarea profesională, mentoratul, asistența juridică consiliere juridică, sprijin pentru integrare sau alte servicii echivalente.

Activitățile apelului vor acoperi furnizarea de servicii directe către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și către angajatori, în special:

  • informare, recrutare, potrivire (matching) și plasare;
  • sprijin pentru clienți înainte și după plasare (de exemplu: crearea de profiluri și preselecția candidaților, cursuri de limbi străine sau alte nevoi de formare, sprijin de mentorat pentru stagiari și ucenici);
  • sprijin financiar direct pentru candidați și IMM-uri (costuri pentru interviuri și călătorii de relocare, cursuri de limbi străine, recunoașterea calificărilor, programe de formare inițială de către IMM-uri).

Actions to develop impact performance

Obiectivul apelului este de a promova furnizarea de servicii îmbunătățite în materie de capacități de date, precum și de instrumente și practici de gestionare a impactului pentru entitățile cu scop social (cum ar fi - dar nu exclusiv- întreprinderile sociale, entitățile din economia socială, start-up-urile sociale, firmele de impact) pentru a-și spori capacitatea de investiții cu impact social.

Solicitanți eligibili: Consorții cu cel puțin un centru de cercetare sau o entitate afiliată la o universitate. Și cel puțin un investitor privat sau public; sau o organizație de sprijin care ar oferi un plan de dezvoltare a afacerii.

Activitățile care urmează să fie finanțate vor sprijini proiectarea, experimentarea, pilotarea, validarea, dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor de verificare a datelor de impact și a serviciilor de informații privind performanțele de impact, precum și a altor modele de inovare bazate pe cunoaștere pentru investițiile cu impact social.

Descarcă Programul de lucru

Pentru detalii privind apelurile lansate, în pregatire și închise pe EaSI, click aici.

Ana-Maria Apetrei,

www.fonduri-easi.ro 

Vizualizări: 49