Ştiri

Investițiile FSE+ contribuie la Anul European al Competențelor

Anul European al Competențelor este sărbătorit prin Festivalul European al Competențelor, care are a avut loc marți, 9 mai 2023, de Ziua Europei. Anul European al Competențelor are ca scop promovarea investițiilor în formare și perfecționare profesională și permite oamenilor să își păstreze locul de muncă sau să găsească unul nou care să corespundă aspirațiilor și competențelor lor. Fondul Social European + face cea mai mare investiție în creșterea competențelor oamenilor din întreaga Europă.

O treime din bugetul total al FSE+ este dedicată educației și competențelor în perioada de finanțare 2021-2027 - aproape 43 de miliarde de euro - cu peste 15 miliarde de euro alocate pentru a sprijini învățarea și competențele adulților. Fondul investește în programe de competențe și formare în toate statele membre ale UE, anticipând nevoile viitoare ale angajatorilor. FSE+ acționează, de asemenea, pentru a actualiza sistemele de formare care nu reflectă cerințele actuale ale pieței forței de muncă și pune în concordanță aspirațiile și competențele oamenilor cu oportunitățile de angajare. 

Activitățile desfășurate pe parcursul Anului vor sublinia importanța unei forțe de muncă calificate pentru locurile de muncă solicitate, asigurând o economie competitivă, echitabilă și corectă, pregătită pentru tranziția ecologică și digitală. Lucrătorii calificați sunt esențiali pentru creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, pentru inovare și pentru competitivitatea economică a Europei.

Competențele reprezintă o prioritate majoră a FSE+

Programele FSE+ se concentrează pe dotarea oamenilor cu competențele adecvate, indiferent de vârstă sau de mediul socio-economic. Fondul va contribui la modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă din statele membre, la îmbunătățirea și extinderea formării digitale, la dezvoltarea de noi abordări în materie de gestionare a învățării și la asigurarea faptului că sistemele de educație și formare sunt rezistente în fața unei populații îmbătrânite și a unei piețe a muncii în schimbare.

Îmbunătățirea calității, a incluziunii, a eficacității și a relevanței pe piața muncii a educației și a formării va facilita dobândirea de competențe-cheie în materie de competențe de bază, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și cetățenia activă. Programele FSE+ se concentrează în special pe sprijinirea persoanelor cu nevoi suplimentare, cum ar fi tinerii și alte persoane care, din motive socio-economice, sunt cel mai departe de piața muncii și de societate, asigurându-se că toată lumea va beneficia de sprijinul FSE+ pentru învățarea și competențele adulților.

Competențe ecologice și Competențe pentru viitor

FSE+ investește, de asemenea, aproape 10 miliarde de euro pentru realizarea unei Europe mai ecologice și cu emisii reduse de dioxid de carbon, prin adaptarea sistemelor de formare pentru noi competențe și calificări care să răspundă cererii în creștere. Aproximativ jumătate din programele statelor membre au în vedere măsuri dedicate pentru îmbunătățirea competențelor ecologice, inclusiv noi forme de dobândire a competențelor prin conturi individuale de învățare și sisteme de vouchere. Acestea includ, de asemenea, formarea în domeniul competențelor transversale pentru adaptarea la viitoarele locuri de muncă și formarea personalului pedagogic.

FSE+ promovează oportunități flexibile atât pentru șomeri și persoane angajate, cât și pentru antreprenori, pentru a-și actualiza competențele și a dobândi competențe noi și diferite, în special competențe pentru economia ecologică.

Programele FSE+ din toate statele membre urmăresc să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă - concentrându-se pe femei, tineri, persoane cu handicap, persoane în vârstă și alte grupuri defavorizate. Cincisprezece state membre prevăd punerea în aplicare a inițiativei „Aim, Learn, Master, Achieve" (ALMA), care permite mobilități internaționale pentru a-i ajuta pe tineri să acceseze piața muncii. Majoritatea programelor FSE+ includ măsuri pentru a garanta că toată lumea dobândește competențe școlare de bază, competențele digitale fiind o prioritate.

Abordare strategică

Reformele sprijinite de programele FSE+ acoperă o gamă largă de domenii de politică cheie pentru a consolida capitalul uman al Europei. Printre acestea se numără dezvoltarea de noi strategii pentru a spori învățarea pe tot parcursul vieții, consolidarea politicilor active de pe piața muncii legate de tranziția ecologică și digitală, creșterea stimulentelor pentru angajatori și persoane fizice de a participa la învățarea adulților, sprijinirea profesorilor și a formatorilor și formarea continuă pentru angajații din sectorul public.

Prin intermediul programelor FSE+, statele membre consolidează, de asemenea, recunoașterea și validarea competențelor, concentrându-se, de asemenea, asupra migranților și a resortisanților țărilor terțe, ceea ce reprezintă o altă prioritate a Anului European al Competențelor.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 24