Ştiri

Oportunități de finanțare pentru incluziunea tinerilor pe piața muncii

Două linii de finanțare dedicate ocupării și incluziunii pe piața muncii a tinerilor sunt deschise în această perioadă în cadrul componentei EaSI (Employment and Social Innovation - Ocuparea forței de muncă și inovare socială) a Fondului Social European Plus (FSE+).

1. ESF Social Innovation+ ALMA (ALMA FSE+ Inovare Socială)

ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) este o inițiativă activă de incluziune dedicată sprijinirii tinerilor NEETs prin implementarea unui pachet personalizat de măsuri. ALMA oferă acestor tineri consiliere în țara lor de origine urmată de o experiență de învățare supravegheată, legată de muncă într-un alt stat membru al UE, cu scopul de a sprijini integrarea lor în societate și pe piața muncii din țara lor de origine. 

Bugetul apelului este de 15.000.000 euro.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 15 martie 2023, ora 17.00 (CET).

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina cu detalii despre această oportunitate de finanțare.

Sesiune de informare

Marți, 31 ianuarie 2023, între orele 9:30 și 13:00 CET (10:30-14:00 ora României) va fi organizată o sesiune de informare online pe tema apelului. 

Sesiunea se va desfășura în limba engleză și este organizată de European Social Fund Agency (ESFA) din Lituania, în calitate de entitate selectată de Comisia Europeană pentru implementarea inițiativei FSE Inovare Socială+.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate informații referitoare la:

  • beneficiari și parteneri eligibili, activități eligibile, structura programelor de lucru, rezultatul dorit;
  • experiențe ale programelor de mobilitate: rezultate, factori-cheie și de succes, provocări, lecții învățate și recomandări;
  • reguli de eligibilitate a cheltuielilor, bugetul proiectului, documente justificative;
  • cererea de finanțare: structură, design, formulare, sfaturi pentru solicitanți;
  • procesul de evaluare și selecție (admisibilitate și verificarea eligibilității, criterii de atribuire și punctaje, procesul de evaluare și selecție).

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

În vederea înregistrării, cei interesați sunt rugați să completeze online formularul de înscriere până cel târziu în data de 27 ianuarie 2023, ora 11:00 CET. Înscrierea prealabilă este obligatorie în vederea participării la eveniment.

2. EURES Targeted Mobility Scheme (Schema de Mobilitate EURES)

Apelul EURES TMS este conceput pentru a sprijini dezvoltarea de acțiuni pentru plasarea în muncă a solicitanților de locuri de muncă din UE/SEE cu vârsta de peste 18 ani, inclusiv cei mai vulnerabili (de exemplu șomeri și șomeri de lungă durată, persoane cu calificare scăzută), ajutându-i să-și găsească o oportunitate de muncă într-o altă țară din UE/SEE, în special în sectoarele economice cu locuri de muncă vacante greu de ocupat.

Bugetul apelului este de 12.000.000 euro cu posibilitatea de suplimentare cu până la maximum 20%.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 15 februarie 2023, ora 17.00 (CET).

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina cu detalii despre această oportunitate de finanțare.

***

Context

Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+) dispune de un buget de 762 de milioane EUR. Bazată pe fostul program EaSI (Programul EaSI 2014-2020), aceasta continuă să pună accent pe elaborarea de politici bazate pe date concrete și pe experimentarea socială, pe susținerea mobilității profesionale și pe activitățile aferente instrumentului nefinanciar din cadrul fostei axe Microfinanțare și antreprenoriat social.

EaSI se axează pe următoarele priorități principale de politică:

            1) ocuparea forței de muncă și competențe,

            2) piețele forței de muncă și mobilitatea forței de muncă,

            3) protecția socială și incluziunea activă și

            4) condițiile de muncă.

EaSI sprijină activitățile de analiză (anchete, studii, colectarea de date statistice, metodologii, clasificări, microsimulări, indicatori și sprijin pentru observatoarele și analizele comparative la nivel european) pentru a promova elaborarea de politici bazate pe date concrete în domeniul social și al ocupării forței de muncă.

În cadrul EaSI, părțile interesate pot beneficia de activitățile de creare de rețele și de consolidare a capacităților.

Pentru a contracara deficiențele de pe piața forței de muncă și pentru a dezvolta o piață integrată a forței de muncă în UE, EaSI finanțează parteneriate transfrontaliere și servicii în regiunile transfrontaliere, precum și programe specifice de mobilitate a forței de muncă la nivelul UE, în vederea ocupării posturilor vacante acolo unde sunt identificate dezechilibre ale piețelor forței de muncă.

Pentru detalii privind apeluri de proiecte din cadrul componentei EaSI, în pregătire pentru anul 2023, puteți consulta programul de lucru

***

Punctul de contact național EaSI - România

Ca parte a eforturilor de diseminare a informațiilor și suport acordat organizațiilor interesate, Comisia Europeană a lansat în 2021 un apel de proiecte prin care să fie sprijinită înființarea de puncte naționale de contact care să funcționeze în fiecare din statele membre pentru a promova componenta EaSI și rezultatele acesteia. Scopul este de a genera o creștere a participării la componenta EaSI și extinderea, replicarea și/sau integrarea rezultatelor obținute de proiectele EaSI.

În România, Punctul de Contact Național pentru componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului Social European Plus (FSE+) este operat de fonduri-structurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 

Pentru detalii, click aici.

Vizualizări: 574