Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

1. Care este diferența dinte beneficiar eligibil și beneficiar final? 

Beneficiarul eligibil este organizația sau entitatea care solicită și primește finanțarea pentru implementarea proiectului. Aceasta poate fi o organizație guvernamentală, o instituție publică, o organizație non-guvernamentală sau o întreprindere privată care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite în ghid.

Beneficiarul final, pe de altă parte, este persoana, grupul sau comunitatea care beneficiază direct de rezultatele sau serviciile oferite de proiectul finanțat. Acesta poate fi un individ, o comunitate locală, o întreprindere, un grup de interese sau o organizație care primește beneficiile sau serviciile produse de proiectul finanțat.

2. Care sunt beneficiarii eligibili în cadrul apelurilor EaSI?

În general, beneficiarii eligibili în cadrul apelurilor EaSI sunt consorțiile formate din mai multe organizații din țări membre UE și nu numai. Toate ghidurile apelurilor conțin informații detaliate despre eligibilitatea beneficiarilor.

3. În ce limbă trebuie redactată cererea de finanțare?

Solicitanții sunt încurajați să depună cererile în limba engleză pentru a facilita înțelegerea cererilor și pentru a accelera procesul de evaluare. Cu toate acestea, sunt acceptate și cererile depuse în oricare dintre limbile oficiale ale UE. Însă, trebuie menționat faptul că evaluarea cererilor se face pe baza versiunii în limba engleză a cererii. Calitatea traducerii nu va fi garantată și este posibil ca traducerea cererii să nu dezvăluie pe deplin conținutul textului în limba originală, prin urmare, aceasta este lăsată pe riscul propriu al solicitantului.

4. Pe ce platformă se depun proiectele?

Proiectele se depun, de obicei, fie pe platforma Funding & Tenders, fie pe platforma eSINNIS (Social Innovation Information System). Acest lucru este specificat în ghidul apelului.

5. Unde pot să caut parteneri de proiect?

Solicitanții pot căuta un partener în baza de date Social Innovation Match, platformă gestionată de Centrul European de Competență pentru Inovare Socială care are ca scop promovarea transferului și/sau a extinderii inovațiilor sociale în întreaga Europă. De asemenea, Comisia Europeană pune la dispoziția organizațiilor care doresc să devină parte a unor consorții și să aplice pentru finanțare un instrument online care poate fi accesat aici.

6. Unde găsesc exemple de proiecte finanțate prin EaSI?

Exemple de proiecte finanțate prin EaSI pot fi găsite pe  portalul Funding&Tenders sau în baza de date Social Innovation Match. Mai mult, în secțiunea „utile” de pe site-ul nostru regăsiți o serie de documente ce conțin exemple de proiecte și organizații finanțate prin EaSI.

7. Există și alte finanțări care susțin inovarea socială?

Desigur, în România există și alte finanțări ce susțin inovarea socială. În acest sens, regăsim Programele Naționale: Educație și Ocupare și Incluziune și Demnitate Socială.