Documente și Ghiduri

Documente dezvoltate prin proiecte EaSI privind inovarea socială și alte teme conexe

Instrumentul „Validating Social Innovations for Scaling" a fost dezvoltat de Genio și realizat în contextul participării la proiectul FUSE (Facilitating United Approaches to Social Innovation in Europe). Acest document analizează călătoria către scalare, atrăgând atenția asupra punctelor de decizie și a diferitelor căi de scalare.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în 2023.

Raportul „Social Finance Market in Romania” a fost realizat de Fonduri-Structurale.ro alături de Ashoka România și 2Tokens în cadrul proiectului SOFIA - Social Finance Alliance for Romania. Acest document analizează piața de finanțare socială și ecosistemul antreprenoriatului social din România.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în 2023.

Raportul a fost realizat în cadrul proiectului „AFIN - Romanian
Alternative FINancing Institution Dedicated to Social Enterprises” și implementat de către ADV România împreună cu Patria Credit IN SA și Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative. Acesta evaluează ecosistemul de finanţare al întreprinderilor sociale din România.

Documentul este în limba română și a fost publicat în decembrie 2021.

„Barometrul Economiei Sociale” a fost elaborat în cadrul proiectului „Acceleratorul de Întreprinderi Sociale!", implementat de către Fundația „Alături de Voi" România în parteneriat cu Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare - fonduri-structurale.ro. Raportul prezintă evoluția economiei sociale și a întreprinderilor sociale în România.

Documentul este în limba română și a fost publicat în mai 2021.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Acceleratorul de Întreprinderi Sociale!", implementat de către Fundația „Alături de Voi" România în parteneriat cu Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare - fonduri-structurale.ro. Acesta oferă informații despre achizițiile publice responsabile social din România și prezintă exemple de bune practici alte țări.

Documentul este în limba română și a fost publicat în septembrie 2021.

Această lucrare analizează factorii și beneficiile potențiale ale întreprinderilor sociale conduse de tineri, evaluează provocările cu care se confruntă și oferă îndrumări de politici pentru a le aborda prin programe de sprijin personalizate, bazate pe exemple de bune practici și experiențe din țările OCDE și dincolo.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în anul 2022.

Acest raport reunește și interpretează principalele constatări din rapoartele naționale și conturează o imagine europeană a întreprinderilor sociale și a mediilor în care acestea funcționează, adică a „ecosistemelor". 

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în ianuarie 2020.

Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra peisajului întreprinderilor sociale din România pe baza informațiilor disponibile din decembrie 2018. Descrie rădăcinile și motoarele întreprinderilor sociale din țară precum și cadrul lor conceptual, fiscal și legal. 

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în februarie 2019.

Documentul prezintă o imagine de ansamblu a tipurilor de programe de formare disponibile. De asemenea, oferă îndrumări cu privire la modul de concepere a unor programe de formare mai eficiente în domeniul incluziunii și al antreprenoriatului social.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în anul 2023.

   

Documentul prezintă dovezi cu privire la provocările legate de accesul la finanțare cu care se confruntă antreprenorii din grupurile dezavantajate și antreprenorii sociali și analizează modul în care politicile publice ar putea valorifica potențialul fintech pentru a aborda aceste provocări.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în anul 2022.