Ştiri

Document suport privind îmbunătățirea accesului la locuințe adecvate

Accesul la locuințe sociale și disponibilitatea locuințelor la prețuri accesibile au devenit provocări sociale și economice majore în întreaga UE. Prețurile de achiziție a locuințelor în UE au crescut cu 48 % între 2010 și 2023, iar chiriile au crescut cu 23 %. În 2022, 8,7 % din populația UE a cheltuit 40 % sau mai mult din venitul disponibil al gospodăriei pentru locuințe. În același timp, inflația recentă și creșterea ratelor dobânzilor au avut un impact considerabil asupra chiriilor și a ipotecilor. Locuințele inaccesibile au un impact negativ asupra participării la educație și pe piața muncii, dar și asupra incluziunii sociale.

În acest sens, Comisia Europeană a publicat un document ce oferă o prezentare generală a tipurilor de finanțare disponibile la nivelul UE pentru promovarea locuințelor sociale la prețuri accesibile în perioada de programare 2021-2027. Acesta include 20 de studii de caz care ilustrează modalitatea în care pot fi folosite fondurile UE pentru a îmbunătăți accesul la locuințe adecvate.

Abordând nevoile populațiilor vulnerabile, documentul conturează strategii pentru a furniza soluții de locuințe adecvate persoanelor fără adăpost, persoanelor cu dizabilități, comunităților de romi, migranților, refugiaților și persoanelor LGBTIQ.

Documentul este disponibil aici.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 18