Ştiri

UE a reînnoit angajamentul față de o Europă socială puternică și rezilientă

În cadrul Conferinței la Nivel Înalt privind Pilonul European al Drepturilor Sociale, care a avut loc marți, 16 aprilie 2024, la La Hulpe, Belgia, participanții și-au reînnoit angajamentul față de modelul social european de a continua să facă progrese sociale și economice, combinând creșterea competitivității și a productivității cu egalitatea de șanse, promovând mai multe locuri de muncă de calitate și condiții de muncă echitabile, reducând sărăcia și inegalitățile și asigurând o tranziție echitabilă către neutralitatea climatică.

Principalele rezultate ale conferinței

Declarația salută planul de revizuire a Planului de acțiune privind Pilonul European al Drepturilor Sociale în 2025. Acesta va servi, de asemenea, drept bază pentru acțiuni ulterioare în vederea atingerii obiectivelor principale ale UE și naționale pentru 2030 în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, competențele și reducerea sărăciei.

În plus, declarația se referă la necesitatea de a împuternici partenerii sociali și negocierile colective și recunoaște rolul societății civile, în special atunci când este vorba de combaterea excluziunii sociale și a inegalităților. De asemenea, declarația subliniază relevanța egalității de șanse și a accesului pe piața muncii, a condițiilor de muncă echitabile, precum și a protecției și incluziunii sociale.

În sfârșit, în ceea ce privește guvernanța, declarația subliniază rolul pilonului în toate domeniile de politică economică și socială, precum și importanța investițiilor sociale, a evaluării impactului distributiv și a convergenței sociale ascendente.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Comisia Europeană & Facebook EU Social

Vizualizări: 13