Ştiri

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban și rural

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în data de 18 august 2023 noi apeluri de proiecte dedicate sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului social în zonele urbane și rurale. Acestea se adresează organizațiilor interesate să devină administratori de grant, urmând ca după selecție să poată derula programe de tip accelerator de afaceri sociale prin care să asigure atât activități de suport pentru potențialii antreprenori sociali (formare antreprenorială, mentorat și consiliere etc), cât și finanțarea de noi afaceri sociale. 

Organizațiile eligibile să depună proiecte în cadrul acestor apeluri de proiecte sunt:

  • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
  • furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
  • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.

Apelul de proiecte care vizează înființarea de întreprinderi sociale în zonele urbane este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, iar cel dedicat zonelor rurale prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021- 2027.

Bugetul total pentru apelul dedicat mediului urban este de 104,91 milioane euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Sud Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru), iar cel dedicat mediului rural este de 109,46 milioane de euro din care:

  • 104.917.647 ,00 euro aferenți regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Sud Est Nord-Est Nord-Vest și Vest);
  • 4.550.000 ,00 euro aferenți regiunii mai dezvoltate București-Ilfov.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 13.11.2023, ora 16.00.

Pentru detalii privind apelurile de proiecte, consultați ghidurile solicitantului aici.

Cristina Pojoga,

fonduri-easi.ro

Sursa: MIPE

Vizualizări: 128