Ştiri

Economia socială: Comisia propune modalități de valorificare a întregului său potențial în materie de locuri de muncă, inovare și incluziune socială

Marți, 13 iunie 2023, Comisia a recomandat măsuri concrete de sprijinire a economiei sociale, care acordă prioritate oamenilor, cauzelor sociale și de mediu în detrimentul profitului. În Europa există 2,8 milioane de entități active în cadrul economiei sociale, care angajează în total 13,6 milioane de persoane pentru a oferi soluții la principalele provocări întâmpinate de societățile noastre. Acestea acoperă o gamă variată de sectoare, de la servicii sociale și de îngrijire la locuințe, activități recreative și energie la prețuri accesibile; printre acestea se numără cooperativele, societățile mutuale, asociațiile non-profit, fundațiile și întreprinderile sociale.

Pachetul vizează crearea unor condiții favorabile pentru ca organizațiile economiei sociale să prospere și să se dezvolte, precum și sensibilizarea cu privire la potențialul acestora, în special în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate, sprijinirea inovării și incluziunea socială.

Ca urmare a Planului de acțiune pentru economia socială din 2021, Comisia a prezentat marți:

  • O propunere de recomandare a Consiliului adresată statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare strategii privind economia socială.
  • Portalul privind economia socială, un site internet de tip ghișeu unic, care oferă organizațiilor din domeniul economiei sociale informații privind finanțarea UE, oportunitățile de formare și multe altele.

Un nou impuls pentru promovarea economiei sociale

În pofida contribuției lor la societate, organizațiile economiei sociale se confruntă adesea cu obstacole în dezvoltarea și extinderea activităților lor din cauza lipsei de înțelegere și de recunoaștere a modelelor lor de afaceri. Pentru a depăși aceste dificultăți, propunerea de recomandare a Consiliului invită statele membre să elaboreze strategii cuprinzătoare pentru economia socială, pentru a promova un mediu favorabil economiei sociale în toate domeniile relevante, prin adaptarea cadrelor politice și juridice. În acest sens, scopul este de a promova crearea de locuri de muncă de calitate, de a stimula economia locală și de a consolida coeziunea socială și teritorială.

De exemplu, Comisia propune măsuri pentru:

  • elaborarea de politici privind piața forței de muncă care să sprijine angajații din întreprinderile sociale (de exemplu, prin formare), să promoveze antreprenoriatul social și să asigure condiții de muncă echitabile prin dialog social și negocieri colective.
  • recunoașterea rolului economiei sociale în incluziunea socială, de exemplu în furnizarea de servicii sociale și de îngrijire și de locuințe accesibile și de înaltă calitate, în special pentru grupurile defavorizate.
  • îmbunătățirea accesului la finanțare publică și privată, inclusiv la fondurile UE.
  • facilitarea accesului la oportunitățile de piață și la achizițiile publice.
  • utilizarea oportunităților oferite de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia socială, inclusiv a dispozițiilor privind ajutoarele la înființare, reintegrarea lucrătorilor defavorizați și sprijinul pentru infrastructura locală.
  • asigurarea faptului că sistemele de impozitare sprijină economia socială, prin simplificarea procedurilor administrative și luarea în considerare a unor stimulente fiscale concepute în mod corespunzător. 
  • sensibilizarea cu privire la economia socială și la contribuțiile acesteia, în special prin cercetare și date.

În plus, Comisia recomandă, de asemenea, ca statele membre să utilizeze în mod optim fondurile UE disponibile, cum ar fi Fondul Social European Plus, Fondul European de Dezvoltare Regională și InvestEU, pentru a sprijini statele membre în promovarea economiei sociale. De asemenea, Comisia poate oferi sprijin suplimentar prin colectarea de date și efectuarea de cercetări privind economia socială în cadrul UE.

Ghișeul unic pentru sprijinirea economiei sociale

Ca parte a propunerilor de marți, Comisia a lansat, de asemenea, portalul privind economia socială, un site internet de tip ghișeu unic care oferă entităților din economia socială informații privind finanțarea UE, oportunitățile de formare, evenimentele, informațiile specifice fiecărei țări și locurile în care pot fi mobilizate resurse suplimentare, ca instrument de consolidare a capacităților. 

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 34