Ştiri

Noua variantă a Modelului European de Învățare a fost lansată

Comisia Europeană a lansat la începutul lunii mai Modelul European de Învățare v.3 (ELM v.3). Acest model de date pentru învățare reprezintă o nouă evoluție interesantă în domeniul schimbului de date privind cunoștințele și competențele, deschizând noi posibilități de interoperabilitate și de schimb de acreditări.

În spiritul Anului European al Competențelor, Modelul European de Învățare sprijină procesul de corelare a aspirațiilor și a competențelor oamenilor cu nevoile și oportunitățile de pe piața muncii. Prin furnizarea de instrumente de sprijinire a recunoașterii calificărilor și a validării competențelor, modelul ELM promovează o mentalitate de perfecționare/recalificare și de învățare pe tot parcursul vieții.

Ca parte a sarcinilor stabilite în Decizia Europass, ELM va contribui la promovarea obiectivelor Agendei Europene privind Competențele, ale Spațiului European al Educației și ale Planului de Acțiune pentru Educație Digitală. Până în prezent, aproape fiecare sector, țară, nivel de educație și formare a avut modul său unic de a furniza date legate de învățare. Această fragmentare a îngreunat posibilitățile de a crea sisteme comune și de a face schimb de informații. Prin stabilirea unui vocabular unic pentru învățare în Europa, ELM își propune să contribuie la recunoașterea calificărilor și a acreditărilor digitale și la încrederea în acestea în întreaga Europă, sprijinind lupta împotriva fraudei. Alinierea la ELM permite comparabilitatea, transparența și portabilitatea tuturor datelor legate de învățare. Prin furnizarea unui instrument care să faciliteze procesele de recunoaștere, ELM contribuie la obiectivele mai largi ale Comisiei Europene de promovare a mobilității forței de muncă și a învățării în Europa. Bogăția de date a ELM sprijină vizibilitatea competențelor și contribuie la o abordare bazată pe „Competențe înainte de toate".

Cu peste 480 de proprietăți, ELM permite colectarea tuturor datelor legate de învățare, inclusiv învățarea formală, non-formală și informală și validarea. Acesta răspunde nevoilor învățământului general, educației și formării profesionale, învățământului superior, învățământului pentru adulți și formării profesionale pe piața muncii. Aceasta permite crearea și portabilitatea unor date bogate, de exemplu pentru Acreditările Digitale Europene pentru Învățare. Utilizările sale nu se limitează la un singur sector și se adresează deopotrivă actorilor din domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor, al educației și al formării profesionale.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Europass Uniunea Europeană

Vizualizări: 34