Ştiri

Comisia Europeană: Sunt necesare investiții masive în educație și competențe digitale!

Comisia Europeană a adoptat săptămâna trecută două propuneri de recomandare ale Consiliului pentru a aborda problema decalajului digital prin îmbunătățirea predării competențelor digitale și prin asigurarea accesului universal la educație și formare digitală incluzivă și de înaltă calitate. Propunerile însoțesc proiectul pilot „Certificatul European de Competențe Digitale", care va facilita recunoașterea certificării competențelor digitale în întreaga UE.

Propunerile, adoptate în contextul Anului European al Competențelor, vizează abordarea celor două provocări comune principale identificate de Comisie și de statele membre ale UE:

  • lipsa unei abordări la nivelul întregii administrații publice în ceea ce privește educația și formarea digitală;
  • dificultățile întâmpinate în dotarea oamenilor cu competențele digitale necesare.

Consolidarea principalilor factori favorizanți

În ciuda progreselor înregistrate și a unor exemple excelente de inovare, eforturile combinate nu au dus până acum la o transformare digitală sistemică în educație și formare.

Statele membre încă se luptă să atingă niveluri suficiente de investiții în infrastructura digitală de educație și formare, în echipamente și conținuturi digitale de educație, în formarea digitală (perfecționarea) a cadrelor didactice și a personalului, precum și în monitorizarea și evaluarea politicilor digitale de educație și formare.

Recomandarea Consiliului privind factorii-cheie favorizanți pentru o educație și formare digitală de succes invită toate statele membre să asigure accesul universal la educație și formare digitală incluzivă și de înaltă calitate, pentru a aborda problema decalajului digital, care a devenit și mai evidentă în contextul crizei COVID-19.

Acest lucru ar putea fi realizat prin crearea unui cadru coerent de investiții, guvernanță și formare a cadrelor didactice pentru o educație digitală eficientă și favorabilă incluziunii.

Acesta propune orientări și acțiuni pe care statele membre le pot urma pentru a pune în aplicare o abordare la nivelul întregului guvern și al mai multor părți interesate, precum și o cultură a inovării și digitalizării de jos în sus, condusă de personalul din domeniul educației și formării.

Îmbunătățirea predării competențelor digitale

Cea de-a doua provocare comună identificată se referă la nivelurile diferite de competențe digitale în cadrul diferitelor segmente ale populației și la capacitatea sistemelor naționale de educație și formare de a aborda aceste diferențe.

Recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea furnizării de competențe digitale în educație și formare abordează fiecare nivel de educație și formare. Aceasta invită statele membre să înceapă din timp prin furnizarea de competențe digitale într-un mod coerent la toate nivelurile de educație și formare.

Acest lucru poate fi asigurat prin stabilirea unor obiective progresive și prin instituirea unor intervenții specifice pentru anumite „grupuri prioritare sau greu accesibile".

Propunerea invită statele membre să sprijine informatica de înaltă calitate în școli, să integreze dezvoltarea competențelor digitale pentru adulți și să abordeze problema lipsei de personal în profesiile din domeniul tehnologiei informației prin adoptarea unor strategii incluzive.

Comisia este pregătită să sprijine punerea în aplicare a ambelor propuneri prin facilitarea învățării reciproce și a schimburilor între statele membre și toate părțile interesate relevante prin intermediul instrumentelor UE, cum ar fi Instrumentul de Asistență Tehnică.

De asemenea, Comisia promovează educația și competențele digitale prin cooperarea în cadrul Centrului European pentru Educație Digitală și prin intermediul finanțării UE, cum ar fi Erasmus+ și Programul Europa Digitală, Fondul de Tranziție Justă, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Mecanismul de Redresare și Reziliență, Orizont Europa și NDICI-Global Europe.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 102