Ştiri

Noi apeluri deschise pentru sprijinirea ocupării și inovare socială în cadrul componentei EaSI

Începând cu luna februarie 2023 sunt deschise mai multe linii de finanțare în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

1. Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information and Activities to tackle undeclared work (Detașarea lucrătorilor: îmbunătățirea cooperării administrative și a accesului la informații și activități de combatere a muncii nedeclarate)

Apelul are două componente:

  • ESF-2023-POW-UDW-01 - Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information
  • ESF-2023-POW-UDW-02 - Activities to tackle undeclared work

Bugetul disponibil este de 5.000.000 euro.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 03 mai 2023.

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina cu detalii despre această oportunitate de finanțare.

2. EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners ESF (Parteneriate transfrontaliere EURES și sprijin pentru cooperarea EURES privind mobilitatea intra-UE pentru țările SEE și partenerii sociali FSE)

Apelul are trei componente:

  • C1: ESF-2023-EURES-CBC-ECP — EURES Cross-border partnerships
  • C2: ESF-2023-EURES-CBC-EEA — EURES EEA non-EU countries cooperation
  • C3: ESF-2023-EURES-CBC-SOCP — EURES Social partners cooperation

Bugetul disponibil este de 12.000.000 euro.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 03 mai 2023.

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina cu detalii despre această oportunitate de finanțare.

3. Implementation of a European Tracking Service for pensions (Implementarea unui Serviciu European de Urmărire a pensiilor)

Acest apel are ca scop facilitarea accesului la informații privind pensiile și îmbunătățirea gradului de conștientizare a lucrătorilor mobili, a lucrătorilor independenți și a cetățenilor care au lucrat și au acumulat drepturi de pensie în țările participante.

Bugetul disponibil este de 5.000.000 euro

Termenul limită de depunere a proiectelor este 11 mai 2023.

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina cu detalii despre această oportunitate de finanțare.

4. Support to the European Platform on Combatting Homelessness (Sprijinirea Platformei europeane de combatere a problemei persoanelor fără adăpost)

Acest apel are ca scop sprijinirea Programului de lucru al Platformei Europeane de Combatere a Fenomenului Lipsei de Adăpost începând cu anul 2024.

Bugetul disponibil este de 740.000.00 euro.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 06 iunie 2023.

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina cu detalii despre această oportunitate de finanțare.

Vizualizări: 69