Documente și Ghiduri

Documente oficiale pe tema ocupării și incluziunii sociale

       

Acest document analizează integrarea tinerilor dezavantajați prin intermediul programelor de mobilitate, cum ar fi programul Leonardo și programele Erasmus+.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în martie 2022.

Acest document sintetizează experiențele autorităților de gestionare a FSE și ale organismelor intermediare în dezvoltarea de proiecte, cereri de propuneri și programe pentru furnizarea de ajutor financiar pentru a sprijini implicarea angajatorilor în învățarea la locul de muncă și în ucenicie.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în iunie 2022.

Acest document prezintă informații despre concepte, instrumente și practici care pot sprijini părțile interesate în utilizarea resurselor Fondului Social European Plus (FSE+) pentru a contribui la integrarea persoanelor cele mai îndepărtate de piața muncii, inclusiv a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive, inclusiv a persoanelor în vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în iunie 2022.

       
       

Această listă de verificare are scopul de a ghida persoanele care gestionează sau implementează Fondul Social European și Fondul Social European Plus, inclusiv autoritățile de management, organismele intermediare, ministerele relevante și organizațiile care lucrează în domeniul locuințelor, în planificarea și implementarea acțiunilor de tip Housing First cu persoanele fără adăpost.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în noiembrie 2021.

Acest document vizează modalitățile de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale a copiilor prin utilizarea Fondului Social European.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în august 2021.

Acest document prezintă potențialul Fondului Social European Plus (FSE+) pentru a îmbunătăți incluziunea socială a copiilor aflați în sărăcie sau expuși riscului de sărăcie și excluziune socială.

Documentul este în limba engleză și a fost publicat în iunie 2022.