Apeluri de proiecte

Granturi anuale de funcționare pentru sprijinirea rețelelor de ONG-uri sociale la nivelul UE

Denumire apel în limba engleză: Annual operating grants to support EU-level Social NGO Networks

Apelul vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin acordarea de sprijin financiar pentru rețelele de organizații ale societății civile la nivelul UE care activează în acest domeniu la nivel local, regional, național și transnațional.

Perioadă depunere: 24 mai 2024 - 24 august 2024

Granturi anuale de funcționare pentru sprijinirea rețelelor active în domeniul finanțării întreprinderilor sociale/ sprijin pentru microfinanțare

Denumire apel în limba engleză: Annual operating grants to support networks active in the area of social enterprise finance / microfinance support

Apelul își propune să ofere granturi de funcționare organizațiilor care au semnat un Acord Cadru de Parteneriat pe 4 ani, adică rețelelor din domeniile microfinanțării și sprijinului pentru întreprinderile sociale.

Perioadă depunere: 21 iunie 2024 - 19 octombrie 2024