Apeluri de proiecte

Schema de Mobilitate EURES

Au mai rămas 16 zile.

Denumire apel în limba engleză: EURES Targeted Mobility Scheme

Apelul vizează ocuparea locurilor de muncă greu de ocupat, așa cum sunt identificate în studiile naționale/ale pieței muncii UE sau alte surse de date.
 

Perioadă depunere: 19 martie 2024 - 04 iunie 2024

Acțiuni de dezvoltare a serviciilor de informații privind performanța de impact pentru actorii de pe piața investițiilor cu impact social

Denumire apel în limba engleză: Actions to develop impact performance intelligence services for the social impact investing market actors

Obiectivul apelului este de a promova furnizarea de servicii îmbunătățite în materie de capacități de date, precum și de instrumente și practici de gestionare a impactului pentru entitățile cu scop social (cum ar fi - dar nu exclusiv- întreprinderile sociale, entitățile din economia socială, start-up-urile sociale, firmele de impact) pentru a-și spori capacitatea de investiții cu impact social.

Perioadă depunere: 27 martie 2024 - 04 iulie 2024

Abordări inovatoare pentru atenuarea consecințelor societale ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în țările UE

Au mai rămas 11 zile.

Denumire apel în limba engleză: Innovative Approaches to Mitigate the Societal Consequences of Russia’s War of Aggression Against Ukraine within EU Countries

Apelul va susține proiecte transnaționale care vizează transferul sau extinderea inovațiilor sociale și contribuie la următoarele obiective principale: integrarea și incluziunea socială a refugiaților și ameliorarea consecințelor crizei asupra societăților statelor membre.

Perioadă depunere: 25 ianuarie 2024 - 30 mai 2024

Abordări inovatoare pentru combaterea șomajului pe termen lung

Denumire apel în limba engleză: Innovative Approaches Tackling Long-Term Unemployment

Apelul își propune să transfere sau să extindă inovațiile sociale dovedite și promițătoare care vizează integrarea șomerilor pe termen lung pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale a acestora.

Perioadă depunere: 19 aprilie 2024 - 30 septembrie 2024