Ştiri

Planul comun de punere în aplicare a Pactului privind migrația și azilul

Comisia Europeană  a prezentat miercuri, 12 iunie 2024, Planul comun de punere în aplicare a Pactului privind migrația și azilul, pentru a se asigura că toate măsurile vor fi puse în aplicare până în iunie 2026, pentru a transforma actele legislative în realitate. 

Uniunea Europeană a adoptat un sistem european comun de gestionare a migrației și azilului, care a intrat în vigoare la 11 iunie 2024. În prezent, Comisia conduce lucrările colective de punere în aplicare a normelor convenite. Până la sfârșitul anului, țările UE vor trebui să își elaboreze planurile naționale de punere în aplicare în cadrul cărora vor prezenta măsuri concrete și vor explica modul în care vor transforma legislația în acțiune.

Planul comun de punere în aplicare constă în 10 elemente constitutive:

  1. Un sistem comun de informații privind migrația și azilul (Eurodac): pentru a sprijini și facilita utilizarea de către țările UE a noilor norme în materie de solidaritate și responsabilitate.
  2. Un nou sistem de gestionare a migrației la frontierele externe ale UE: pentru a gestiona sosirile ilegale de resortisanți din țări terțe și pentru a institui proceduri rapide și eficiente de azil și returnare, precum și garanții solide.
  3. Condiții de primire adecvate: pentru solicitanți, în funcție de nevoile lor. De exemplu, accesul mai rapid la piața muncii, asistență medicală (sănătate fizică și mintală) pentru persoanele cărora li s-a acordat protecție internațională și mai multă protecție pentru familii, copii și solicitanții vulnerabili.
  4. Proceduri de azil echitabile, eficiente și convergente: simplificarea procesului de evaluare și de luare a deciziilor cu privire la cererile individuale de azil în întreaga Europă și consolidarea măsurilor de protecție, a drepturilor și a garanțiilor pentru solicitanții de azil și pentru cei cărora li s-a acordat protecție internațională.
  5. Proceduri de returnare eficiente și echitabile: politica UE privind migrația poate fi sustenabilă numai dacă persoanele care nu au drept de ședere în UE fac obiectul unei proceduri de returnare efective.
  6. Un sistem echitabil și eficient: instituirea unei repartizări eficace și stabile a responsabilității în întreaga Uniune și reducerea stimulentelor pentru deplasările secundare.
  7. O solidaritate care funcționează bine: pentru prima dată, UE dispune de un mecanism de solidaritate permanent, obligatoriu din punct de vedere juridic, dar flexibil, pentru a se asigura că nicio țară din UE nu este lăsată singură atunci când se află sub presiune.
  8. Pregătirea, planificarea pentru situații de urgență și răspunsul în situații de criză: consolidarea rezilienței la evoluția situațiilor de migrație și reducerea riscului apariției unor situații de criză.
  9. Noi garanții pentru solicitanții de azil și persoanele vulnerabile: o monitorizare sporită a drepturilor fundamentale, prin asigurarea unor proceduri eficace și protejând în același timp demnitatea umană.
  10. Relocare, incluziune și integrare: intensificarea eforturilor de integrare și incluziune a migranților.

Pactul privind migrația și azilul este răspuns european comun la migrație. Aceasta permite UE să gestioneze migrația într-un mod echitabil și durabil, asigurând solidaritatea între țările UE. În același timp, oferă certitudini și claritate persoanelor care sosesc în UE și le protejează drepturile fundamentale. Propus de Comisie în septembrie 2020, Pactul a fost adoptat de Parlamentul European în aprilie 2024 și, ulterior, de Consiliu în mai 2024. Instrumentele juridice ale pactului au intrat în vigoare la 11 iunie 2024 și se vor aplica începând din iunie 2026.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 15