Ştiri

Peste 2.000 de întreprinderi active în sectorul economiei sociale din România

Fundația  „Alături de Voi” România a organizat în luna aprilie cea de-a treia ediție a conferinței "Enterprising for Tomorrow". Evenimentul a avut loc la Iași și a reunit lideri europeni în economie socială, reprezentanți ai Comisiei Europene și OCDE, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, antreprenori sociali, oameni de afaceri și autorități naționale și locale, punând în prim plan cele mai importante subiecte din acest sector.

În cadrul evenimentului au fost discutate subiecte precum rolul rețelelor europene și naționale în dezvoltarea sectorului economiei sociale, participarea întreprinderilor sociale la achiziții publice, digitalizarea și dezvoltarea resurselor umane în sectorul economiei sociale și soluții de finanțare socială.

Situația actuală a întreprinderilor din economia socială în România

La deschiderea evenimentului a participat Nicolas Schmit, Comisar European pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale, care a menționat că în România există peste 2.000 de întreprinderi active în sectorul economiei sociale care oferă locuri de muncă pentru peste 6.000 de persoane. De asemenea, acesta a discutat și despre Planul de Acțiune pentru Economie Socială care cuprinde 60 de inițiative concrete ce  acoperă toate aspectele ecosistemului. În final, comisarul a amintit de portalul Social Economy Gateway și de Youth Entrepreneurship Policy Academy, o nouă inițiativă dedicată tinerilor care doresc să devină antreprenori.

De asemenea, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Bucura Oprescu, a oferit o serie de date statistice privind economia socială în România. În acest sens, în prezent există 2.454 de atestate pentru persoane juridice la nivel de  întreprindere de economie socială și 158 sunt certificate cu statut întreprindere socială de inserție.

Achiziții publice

Alin Izvoran, expert în achiziții publice, a declarat că mai mulți actori din economia socială sunt aleși de instituțiile publice din România decât în trecut, cu 600 de participări directe din partea reprezentanților sectorului. De asemenea, acesta a menționat că este importantă colaborarea atât internă, interinstituțională cât și colaborarea cu piața. 

„Există o parte de consultare a pieței pe care instituțiile publice ar trebui să o utilizeze. Atunci am avea mai puține proceduri anulate deoarece ambele părți ar sta la masă, instituția publică ar spune  ce nevoi are și întreprinderile de inserție sau unitățile protejate ar spune care este capacitatea și ar putea avea termene un pic mai mari de execuție.”, a adăugat acesta.

Proiecte privind dezvoltarea competențelor pentru lucrătorii din economia socială

Niina Karvinen, manager de proiect și specialist RDI în antreprenoriat social și proiecte de inovare socială la Universitatea de Științe Aplicate Diaconia, a descris proiectul European Social Innovation Campus (ESIC), care face parte din programul Erasmus+Alliances for Innovation. Proiectul are ca scop abordarea provocărilor legate de perfecționarea și recalificarea a 5% din forța de muncă și a antreprenorilor din sectorul economiei sociale în fiecare an.

Timothy Ghilain a povestit despre proiectul B-WISE care urmărește să dezvolte o strategie europeană pentru a răspunde nevoilor de competențe, în special în ceea ce privește competențele digitale, în sectorul întreprinderilor sociale.

Oportunități de finanțare

Ana-Maria Coscotin, Team Leader pentru Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, a vorbit despre sprijinul financiar oferit de Comisia Europeană pentru sectorul economiei sociale, prin intermediul Fondului Social European Plus. Pentru perioada de programare 2021-2027, România are alocată suma de 235 de milioane de euro pentru sectorul economiei sociale, în cadrul a două programe cofinanțate de FSE +: Programul Educație și Ocupare și Programul Incluziune și Demnitate Socială.

O altă oportunitate de finanțare despre care s-a discutat în cadrul evenimentului a fost Fondul European de Investiții. Cristina Dumitrescu, Manager de investiții la Fondul European de Investiții a declarat că în 14 ani, prin intermediul produselor de garantare și financiare acordate de FEI au fost fost mobilizați peste 5-6 miliarde de euro pentru întreprinderile foarte mici și pentru întreprinderile sociale din Europa, acești bani ajungând la aproximativ 250-260 de mii de întreprinzători.

Exemple de bune practici pentru stimularea inovării

În cadrul evenimentului, Víctor Meseguer Sánchez, comisarul pentru economie socială din Spania a povestit despre structura guvernamentală a Spaniei și inițiativele privind energia regenerabilă, locuințele, întreprinderilor cooperative.

Potrivit acestuia, economia socială în Spania are 43.000 de întreprinderi care contribuie cu 10% la PIB-ul țării și oferă 2,8 milioane de locuri de muncă. De asemenea, Spania a fost prima țară cu lege pentru Economie social și un minister special pentru economie socială, care coordonează politica de economie socială a țării, cu sprijinul altor 10 ministere.

Totodată, acesta a menționat că actorii din economia socială din Spania vor fi eligibili pentru un viitor fond pentru economia socială care va oferi acces la credite.

Buy social

Conferința a inclus o expoziție „Buy Social” care a prezentat produse de la 26 de actori din economia socială din România și Moldova, inclusiv Ateliere fără Frontiere , asociație care ajută muncitorii vulnerabili din România să intre pe piața muncii.

Gala Acceleratorului Întreprinderilor Sociale

Conferința s-a încheiat cu Gala Acceleratorului Întreprinderilor Sociale, care a premiat întreprinderile sociale și furnizorii de servicii de suport din domeniul economiei sociale. Click aici pentru a afla câștigătorii.

Barometrului Economiei Sociale 2024

Tot în cadrul acestei ediții a Conferinței Enterprising for Tomorrow a fost lansată și o nouă ediție a Barometrului Economiei Sociale, document elaborat și prezentat în premieră la Iași de Ancuța Vameșu, vicepreședinte RISE România, cuprinzând date actualizate privind situația la zi din sectorul economiei sociale în România.

Ca urmare a evenimentului, ADV România, Rețeaua Română a Economiei Sociale – RISE România și Clusterul „Acceleratorul de Întreprinderi Sociale” au adoptat Rezoluția Conferinței Europene „Enterprising for Tomorrow” care include o serie de propuneri care să fie incluse în Programul național de guvernare și în Programele locale.

Înregistrarea evenimentului este disponibilă aici.

Cristina Pojoga,

Ana-Maria Apetrei,

www.fonduri-easi.ro

Vizualizări: 16