Ştiri

Comisia Europeană susține dreptul persoanelor cu dizabilități la libera circulație în Europa

Miercuri, 6 septembrie, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă care va facilita accesul la dreptul persoanelor cu dizabilități la libera circulație, garantând că aceste persoane pot avea acces, în condiții de egalitate, la condiții speciale, la tratament preferențial și la drepturi de parcare atunci când vizitează un alt stat membru. Propunerea Comisiei introduce un card european pentru dizabilitate standardizat și consolidează actualul card european de parcare pentru persoanele cu dizabilități. Ambele carduri vor fi recunoscute pe întreg teritoriul UE.

Cardul european pentru dizabilitate

Atunci când statutul de persoană cu dizabilități nu este recunoscut în străinătate, aceste persoane nu pot avea acces la condiții speciale și la tratament preferențial, ca de exemplu accesul liber și/sau prioritar, tarife reduse sau asistență personală, atunci când vizitează alte state membre. Pentru a aborda această problemă, Comisia propune crearea unui card european pentru dizabilitate standardizat.

Cardul european pentru dizabilitate va servi drept dovadă recunoscută a dizabilității în întreaga UE, oferind acces egal la condiții speciale și tratament preferențial în serviciile publice și private, inclusiv, de exemplu, la transport, evenimente culturale, muzee, centre de agrement și sportive sau parcuri de distracții. Cardul va fi emis de autoritățile naționale competente și va completa cardurile sau certificatele naționale existente.

Îmbunătățirea cardului european de parcare

Pentru multe persoane cu dizabilități, transportul cu autoturismul privat rămâne cea mai bună sau singura posibilitate pentru a călători sau a se deplasa în mod independent, asigurându-le autonomia. Îmbunătățirile propuse pentru actualul card european de parcare vor permite persoanelor cu dizabilități să aibă acces la aceleași drepturi de parcare disponibile în alt stat membru. Acesta va avea un format comun obligatoriu, care va înlocui cardurile naționale de parcare pentru persoanele cu dizabilități și va fi recunoscut în întreaga UE.

Asigurarea accesibilității cardurilor

Pentru a promova ușurința utilizării și a reduce sarcina administrativă, directiva propusă va impune statelor membre:

  • să furnizeze cardurile atât în versiune fizică, cât și în versiune digitală.
  • să pună la dispoziția publicului, în formate accesibile, condițiile și normele de eliberare sau de retragere a cardurilor.
  • să se asigure că prestatorii de servicii oferă informații privind condițiile speciale și tratamentul preferențial pentru persoanele cu dizabilități în formate accesibile.

Pentru a garanta conformitatea, statele membre trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilități, organizațiile lor reprezentative și organismele publice relevante pot lua măsuri în temeiul legislației naționale, dacă este necesar. După transpunerea directivei în dreptul intern, statelor membre li se solicită să impună amenzi și măsuri corective în cazul unor încălcări.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 10