Ştiri

Politica de coeziune a UE: Programele din perioada 2021-2027 ar urma să creeze 1,3 milioane de locuri de muncă în UE

Comisia Europeană a publicat marți, 2 mai 2023, un raport privind rezultatele programării politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. În acest sens, se preconizează că fondurile disponibile în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 vor sprijini crearea a 1,3 milioane de locuri de muncă și vor permite creșterea PIB-ului UE cu 0,5 % în medie până la sfârșitul deceniului și cu până la 4 % în unele state membre. Finanțarea va contribui, de asemenea, la furnizarea a numeroase bunuri publice comune, oferind beneficii tangibile și concrete cetățenilor, regiunilor și orașelor europene. Acestea sunt câteva dintre concluziile raportului.

Pentru ca toate acestea să devină realitate, politica de coeziune va debloca în această perioadă un volum de investiții care totalizează 545 de miliarde EUR , din care 378 de miliarde EUR sunt finanțate de UE. Aceste investiții vor promova convergența socioeconomică de durată, coeziunea teritorială, o Europă socială și favorabilă incluziunii și o tranziție verde și digitală armonioasă și echitabilă.

O Europă mai inteligentă și mai competitivă

Politica de coeziune oferă un sprijin puternic pentru cercetare și inovare și abordează problema decalajului digital. De exemplu, 83.000 de cercetători vor avea acces la facilități de cercetare îmbunătățite, iar 725.000 de întreprinderi vor beneficia de sprijin în domeniul inovării și al creșterii inteligente.

Politica vizează sprijinirea modernizării și digitalizării serviciilor publice (în beneficiul a 22.500 de administrații publice) și a transformării digitale a întreprinderilor. Ea susține totodată dezvoltarea competențelor și a infrastructurii digitale, inclusiv prin conectarea a 3,1 milioane de gospodării la rețelele mobile de mare viteză și la infrastructura digitală fixă.

Către o Europă mai rezilientă, cu o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Investițiile verzi în atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea se concentrează pe obiectivele Pactului verde european de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din UE cu cel puțin 55 % până în 2030 și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

În acest scop, politica de coeziune sprijină proiecte în domeniile eficienței energetice și energiei din surse regenerabile, care sunt deosebit de importante pentru punerea în aplicare a acțiunilor-cheie din cadrul planului REPowerEU. De exemplu, se preconizează că 32 de milioane de m² de clădiri publice și 723.000 de locuințe vor beneficia de îmbunătățiri ale performanței energetice și va fi instalată o capacitate suplimentară de energie din surse regenerabile de 9 555 MW.

Pentru a sprijini adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscurilor de dezastre, politica va sprijini construirea de noi infrastructuri verzi cu o suprafață de 229.000 de hectare.

Va fi acordat sprijin pentru mobilitatea urbană sustenabilă prin includerea a 1.230 km de linii de tramvai și metrou noi și modernizate și a 12.200 km de infrastructură pentru biciclete.

16,4 milioane de persoane vor avea acces la apă curată și la o infrastructură îmbunătățită de ape uzate datorită investițiilor pentru coeziune.

Către o tranziție justă

Politica de coeziune oferă sprijin cetățenilor și zonelor afectate în cea mai mare măsură de tranziția către neutralitatea climatică, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.

Astfel, aproape 39.000 de întreprinderi vor primi sprijin pentru a parcurge această tranziție. În mod concret, peste 5.000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) vor beneficia de investiții în noi competențe pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. Până la 120.000 de șomeri vor beneficia de măsuri de sprijin pentru piața muncii și aproape 200.000 de persoane vor dobândi noi calificări.

O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii

Pentru a asigura o creștere socială și favorabilă incluziunii și în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale, fondurile de coeziune le oferă cetățenilor sprijin inclusiv în viața profesională. Acest sprijin favorizează dezvoltarea competențelor și învățarea pe tot parcursul vieții – priorități esențiale în cadrul Anului european al competențelor – pentru cel puțin 6,5 milioane de șomeri. Acest lucru va contribui la atingerea până în 2030 a obiectivului UE ca cel puțin 60 % din totalul adulților să participe în fiecare an la cursuri de formare.

Un accent deosebit se pune pe a îmbunătăți integrarea și incluziunea a peste 3 milioane de persoane, inclusiv a 600.000 de oameni aparținând unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii. Totodată, fondurile vor sprijini 1,7 milioane de elevi din învățământul primar și secundar și se preconizează că aproape 3,5 milioane de persoane vor studia în instituții de învățământ noi sau modernizate.

Asistența medicală și îngrijirea pe termen lung, inclusiv infrastructura și echipamentele, vor beneficia de îmbunătățiri importante și se preconizează că 60 de milioane de pacienți vor primi consultații sau tratament în unități medicale noi sau modernizate.

O Europă mai conectată

Politica de coeziune va sprijini sistemele de transport eficiente la toate nivelurile teritoriale, cum ar fi transportul feroviar, unul dintre cele mai sigure și mai curate moduri de transport: Vor fi construite sau modernizate 3.900 km de linii de cale ferată în cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

În cele din urmă, datorită programelor desfășurate în întreaga UE și în țările vecine în cadrul cooperării teritoriale europene, vor fi investite fonduri în proiecte comune care implică peste 2 milioane de persoane, 40.299 de organizații și 25.456 de IMM-uri.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 41