Ştiri

Apel pentru experți externi interesați de punerea în aplicare a inițiativei ESF Social Innovation+

European Social Fund Agency (ESFA) din Lituania a lansat un apel pentru experți externi care ar fi interesați să asiste în punerea în aplicare a inițiativei ESF Social Innovation+ în numele Comisiei Europene. Inițiativa este finanțată de Fondul Social European+ și este programată să fie pusă în aplicare între 2022 și 2030.

Experții vor ajuta la evaluarea propunerilor de proiecte; monitorizarea acordurilor de grant; consolidarea capacităților, învățarea reciprocă, crearea de rețele și sprijinirea organismelor FSE+, a structurilor de sprijinire a inovării sociale și a părților interesate relevante; sprijinirea comunităților de practici legate de ocuparea forței de muncă, educație și competențe, incluziune socială, inovare socială, migrație și lipsuri materiale; analizarea, monitorizarea, evaluarea, elaborarea de politici privind activitățile de inovare socială, ecosistemele și politicile de sprijin la nivel național și la nivelul UE; evaluarea și dezvoltarea ulterioară a instrumentelor și modelelor pentru dezvoltarea inovării sociale; validarea și sprijinirea extinderii inițiativelor de inovare socială etc.

Principala limbă de lucru va fi engleza. Toți experții trebuie să aibă cel puțin nivelul C1 de cunoștințe de limba engleză, conform Cadrului european comun de referință pentru competențe lingvistice.

Pentru înscrieri click aici.

Această cerere de exprimare a interesului este deschisă în permanență pe întreaga durată a perioadei de desfășurare a inițiativei FSE SI+ 2021-2030.

Selecția experților se va face (în funcție de necesități) din baza de date, pe baza unor criterii de selecție, cum ar fi expertiza și experiența profesională, competențele lingvistice, echilibrul geografic și al sectoarelor de activitate, echilibrul de gen, rotația regulată și absența conflictului de interese.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: ESFA

Vizualizări: 47