Proiecte & inspirație

FAIR NET

FAIR NET

Problema abordată

Croația avea nevoie de un organism central de informații care să se ocupe de obligațiile financiare și administrative și de oportunitățile pentru întreprinderile sociale. Antreprenorii sociali aveau tendința să își gestioneze afacerile fără cunoștințe adecvate despre cadrul legal relevant, gestionarea financiară, planificarea și controlul. Acest lucru a condus la o gestionare deficitară, pierderi de afaceri și acuzații penale. În plus, Croația se confruntă cu o rată ridicată de șomaj în rândul tinerilor sub 25 de ani: conform Serviciului Croat pentru Ocuparea Forței de Muncă, 43% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani sunt șomeri.

Soluția inovatoare

Proiectul FAIR NET și-a propus să doteze antreprenorii sociali cu abilitățile și cunoștințele esențiale pentru gestionarea aspectelor financiare și administrative ale afacerilor lor. În acest sens, a creat o platformă online pentru a aduce împreună antreprenori sociali noi și existenți și experți. Platforma permite utilizatorilor să interacționeze între ei și să împărtășească cunoștințe, informații, experiențe și lecții. Sunt publicate articole pe teme relevante precum înregistrare, impozitare, sisteme de pensii etc. pentru afacerile sociale, iar utilizatorii pot să își posteze întrebările și să primească răspunsuri de la experți. FAIR NET oferă și formare în administrarea financiară pentru antreprenoriatul social. În 2018, 50 de tineri șomeri au primit 140 de ore de formare în clasă și online timp de trei luni, acoperind subiecte precum introducerea în antreprenoriatul social, resurse umane, administrare financiară, administrare de proiect, planificare financiară și raportare. Inițiativa promovează afacerile sociale corecte și responsabile, încurajează antreprenorii sociali experimentați să acționeze ca experți și conectează șomerii cu antreprenorii sociali cu nevoi de muncă relevante. 

Finanțare 

Fondul Social European

Rezultate și beneficii

Partenerii proiectului FAIR NET au distribuit un chestionar de evaluare printre angajații lor și tinerii șomeri. Chestionarul a evaluat satisfacția lor față de serviciile furnizate, pe o scară de la 1 la 5. Angajații partenerilor de proiect au exprimat o satisfacție ridicată față de educația primită și au confirmat că au aplicat cunoștințele în munca lor de zi cu zi. Tinerii șomeri au exprimat, de asemenea, satisfacție față de educația primită, remarcând că cursurile au fost provocatoare, intense și că au învățat mult.

Rezultatele proiectului au inclus dezvoltarea FAIR NET, cu un obiectiv minim de 50 de membri, atât organizații, cât și persoane fizice, și crearea unui curriculum pentru educație în administrarea financiară. Înainte de dezvoltarea curriculelor, echipa proiectului a discutat cu partenerii ce cunoștințe și abilități le lipsesc pentru a gestiona compania. Conform unei autoevaluări efectuate la sfârșitul cursurilor, 13 angajați ai afacerilor sociale și-au îmbunătățit capacitățile în gestionarea afacerilor și contabilitate. 50 de tineri șomeri au participat la educație în administrarea financiară în afacerile sociale, iar 30 dintre aceștia au obținut ulterior stagii în sectorul afacerilor sociale. Doi participanți la formarea administratorului financiar au găsit un loc de muncă într-o întreprindere socială ca rezultat direct al noilor lor cunoștințe.

Potențial de scalare

Curriculumul poate fi utilizat de toate afacerile sociale din Croația. În prezent, este actualizat și ajustat, cu accent special pe integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii a afacerilor sociale. Deoarece conținutul său se bazează pe legea financiară croată, nu poate fi transferat direct în alte state membre; totuși, aceeași metodologie ar putea fi folosită și adaptată în consecință. 

Website

https://fairnet.hr