Evenimente

Forumul european privind migrația

Forumul european privind migrația

Comitetul Economic și Social European, în colaborare cu Comisia Europeană, organizează a 8-a ediție a Forumului European privind Migrația (European Migration Forum  – EMF), platforma de dialog între societatea civilă și instituțiile europene, pe teme de migrație, azil și integrare a resortisanților țărilor terțe. Evenimentul reunește reprezentanți ai organizațiilor societății civile, ai autorităților locale și regionale, ai statelor membre și ai instituțiilor UE.

Scopul EMF este de a consolida coordonarea și cooperarea dintre principalii actori implicați în guvernanța europeană pe mai multe niveluri a migrației. FEM își propune să furnizeze mai multe informații cu privire la cele mai recente evoluții ale politicilor, dar și să colecteze informații cu privire la modul de aplicare a politicilor europene la nivel regional, local și la baza societății; platforma ar urma să îmbunătățească înțelegerea principalelor provocări cu care se confruntă organizațiile societății civile și partenerii sociali din domeniu și să identifice căile de a le sprijini mai bine în eforturile lor de a răspunde nevoilor migranților.

A 8-a ediția va avea loc în perioada 4-5 decembrie 2023 la Bruxelles.

Forumul din acest an, intitulat „Migranții în Europa astăzi: nevoi specifice, competențe și comunicare pentru o incluziune mai puternică”, își propune să abordeze modul de identificare și sprijinire a migranților și refugiaților cu nevoi specifice; să examineze atitudinile publice și comunicarea cu privire la migrație și incluziune, precum și să analizeze integrarea durabilă pe piața muncii.

Selectarea participanților la forum se va realiza pe baza unui apel de candidaturi, la care pot participa organizațiile care lucrează în aceste domenii la nivel local, regional și al societății civile. Comisia Europeană va organiza deplasarea și va acoperi costurilor aferente transportului și cazării pentru un reprezentant per organizație. Termenul pentru depunerea candidaturii este 14 septembrie.

Sursa: FED